Wat is een herseninfarct?
Foto: PhotoNews

Koningin Paola zou woensdag met spoed naar een ziekenhuis gebracht zijn, nadat ze een herseninfarct heeft gekregen. Maar wat is dat, een herseninfarct?

Een herseninfarct is de meest voorkomende vorm van een hersenberoerte. Hij ontstaat wanneer een bloedklontertje de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen blokkeert. Daardoor krijgt dat deel van de hersenen geen zuurstof meer, wat in sommige gevallen al na een paar minuten tot onherstelbare schade kan leiden, zo staat op de website van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.

Wanneer een patiënt wordt getroffen door een herseninfarct, dan telt elke seconde. Hij of zij moet dan zo snel mogelijk naar een ziekenhuis worden gebracht, waar met een CT-scan of een MRI-scan moet worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een herseninfarct.

Als uit dat onderzoek blijkt dat dat inderdaad zo is, dan is de standaardbehandeling een intraveneuze trombolyse, een behandeling die de bloeddoorstroming in het getroffen hersengebied kan herstellen. Alleen is die enkel effectief mits de behandeling kan worden gestart binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen van het herseninfarct. Hoe eerder de behandeling begint, des te groter de kans op een goed herstel.

Mogelijke gevolgen?

Voor alle duidelijkheid: er zijn nog weinig details bekend over de precieze toestand van koningin Paola. Wel is al duidelijk dat ze in de loop van woensdag met een normale vlucht naar Melsbroek wordt overgevlogen, het gaat dus niet om een medische repatriëring, uit goede bron werd bovendien vernomen dat de koningin niet in levensgevaar verkeert.

De gevolgen van een herseninfarct zijn dan ook afhankelijk van de plaats in de hersenen waar het infarct optreedt en de hoeveelheid hersenweefsel dat beschadigd raakte. Sommige patiënten kunnen dus snel weer naar huis, anderen blijven verschillende weken in het ziekenhuis, en moeten daarna soms ook nog naar een revalidatiecentrum.

Uit recent onderzoek blijkt dat zo'n driekwart van de patiënten na een beroerte last heeft van cognitieve-, emotionele- en gedragsproblemen. Ongeveer twee op de vijf patiënten ondervindt als gevolg van de beroerte minder of meer ernstige beperkingen bij het uitvoeren van 'algemene, dagelijkse levensverrichtingen.' Een beroerte is daarmee een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit.