camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Commentaar

Diploma telt niet, als het licht uitgaat

Het kan een minister niet kwalijk worden genomen dat hij of zij een expert is in het beleidsdomein dat hem of haar is toevertrouwd. Maar een noodzakelijke voorwaarde is het niet. In ons systeem worden ministers door hun partijleider aangeduid op basis van allerhande criteria, zoals stemmenaantal, gender, regionale herkomst of potentieel bij een of andere doelgroep. Soms houden die partijleiders rekening met de talenten en de ervaring van hun bestuurders, maar niet altijd. Een bevoegdheid kan een partij toevallen door de ondoorgrondelijke wetten van nachtelijke vergaderingen en dan moet er geïmproviseerd worden.

De podcasts van De Standaard