Invoer stroom piekt nu al
Foto: jk
België flirt vandaag al met de grenzen van de mogelijke stroominvoer. Gisteren liep de importcapaciteit op tot liefst 4.941 megawatt. Dat is nog nooit gebeurd. Het gaat om bijna de helft van alle stroomverbruik.

De elektriciteits­producent Electrabel en Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, komen vandaag in de Kamer uitleggen hoe zij de energiebevoorrading voor de maand november denken te verzekeren. Daar is grote onzekerheid over ontstaan, nu blijkt dat België het in die maand met slechts één kerncentrale zal moeten stellen.

Als ons land dan wordt getroffen door een koudeperiode en het elektriciteitsverbruik piekt, dreigt een ernstige energieschaarste. ­Vorig jaar was er in november zo’n koudeperiode. Het energie­verbruik steeg toen enkele malen boven 14.000 megawatt. Bij een herhaling zal het eigen Belgische elektriciteitspark helemaal niet volstaan. Volgens cijfers van Elia is er in november slechts 8.000 megawatt beschikbaar. België wordt dus erg afhankelijk van de hulp van de buurlanden om bij te springen als er stroomtekorten dreigen. Deze week krijgen we alvast een voorproefje.

Er wordt momenteel al massaal veel stroom ingevoerd, vooral  vanuit Frankrijk. Gisteren liep de importcapaciteit op tot 4.941 megawatt. Dat is nog nooit vertoond. Het betekent dat ons land momenteel al bijna de helft van zijn stroomverbruik dekt door de productie van elektriciteitscentrales over de grenzen. 

Splijtstofstaven

Met die bijna 5.000 megawatt invoercapaciteit komen we bovendien nu al in de buurt van de maximale importmogelijkheid. Die is door Elia voor de komende winter begroot op 5.500 megawatt.

De verwachting is dat ons land vanaf november nog afhanke­lijker zal worden van stroom­invoer. Vandaag draaien nog twee van de zeven kerncentrales (Doel 3 en Tihange 1). Maar vanaf 20 oktober valt ook Tihange 1 weg omdat de splijtstofstaven tegen dan uitgewerkt zijn en vervangen moeten worden.

De schaarste laat zich ook op de elektriciteitsmarkt voelen. De termijnprijzen voor de komende maanden stegen in enkele dagen tijd met een kwart. De kortetermijnprijzen maken door de onzekerheid over de energiebevoorrading bokkensprongen, met pieken tot bijna 120 euro per megawattuur. In het voorjaar lagen de prijzen nog tussen 40 en 50 euro.

Overleg met buurlanden

Veel zal afhangen van het overleg met de buurlanden, dat minister Marie Christine Marghem (MR) heeft aangekondigd. Vooral de houding van Duitsland kan een groot verschil maken om het risico op stroomtekorten te ver­mijden. Er stromen vandaag grote volumes elektriciteit, afkomstig van de windmolenparken in Noord-Duitsland, via ons land naar het zuiden van Duitsland. Het Duitse hoogspanningsnet is zelf niet krachtig genoeg om al die elektriciteit naar de Zuid-Duitse industrieterreinen te transpor­teren. Zonder die stroomtransit zou België veel meer stroom kunnen invoeren voor eigen gebruik.

Het ideale scenario is dat al die Duitse elektriciteit gebruikt kan worden om bij ons het licht aan te houden. Volgens energie-experts zou het meteen de elektriciteitsprijs in ons land drukken. De Duitse groene stroom is veel goedkoper dan de huidige elektriciteitsprijs in België. 

De zwartepiet voor de dreigende energieschaarste wordt intussen al druk naar elkaar toegespeeld. Electrabel wijst naar Elia, Elia wijst terug naar Electrabel. Ook minister Marghem legt de schuld bij Electrabel. De nucleaire waakhond Fanc acht zich dan weer niet bevoegd voor energie­bevoorrading en verwijst door naar Elia.