Werkgevers willen gericht immigranten aantrekken
Foto: Kristof Vadino

Om te vermijden dat de economie stilvalt, pleit Voka West-Vlaanderen sterk voor economische immigratie. Ook voor laaggeschoolden.

Bert Mons weet perfect wanneer het licht uitgaat in de kustprovincie: in 2025. ‘Op dat moment zullen er voor elke ­honderd mensen die de arbeidsmarkt verlaten maar zeventig instromen. Dat creëert gigantische problemen.’

De algemeen directeur van ­Voka West-Vlaanderen trok gisterenochtend in het regionieuws van Radio 2 West-Vlaanderen aan de alarmbel. In de kustprovincie stonden vorige maand 47.934 vacatures open, terwijl er maar 29.537 werklozen zijn. Het afgelopen jaar waren er gemiddeld amper 0,65 werklozen per vacature.

‘Dat zet een rem op bedrijven. Investeringen zullen niet in West-Vlaanderen gebeuren, maar elders. De enige geruststelling is dat er in heel Europa stilaan een krapte op de arbeidsmarkt komt’, licht Mons toe aan De Standaard.

Daarom is het volgens Voka West-Vlaanderen tijd voor een volgende actie: ‘gerichte economische migratie’. Dat doet West-Vlaanderen nu eigenlijk al. ‘We zetten al in op het aantrekken van Walen en Noord-Fransen. Maar onze problemen zullen we zo niet oplossen. En evenmin met het activeren van de werklozen. Dat moeten we doen, maar de aantallen zijn onvoldoende.’

Daarom pleit Mons voor het aantrekken van arbeidskrachten, ook van buiten Europa. Vandaag is het al mogelijk om hooggeschoolde arbeidskrachten wereldwijd aan te trekken. ‘Maar we hebben ook laaggeschoolden nodig, bijvoorbeeld in onze voedingsbedrijven. We hebben geen keuze: anders zullen we ze niet vinden.’

Hij verwijst daarbij naar Canada, dat ‘een mooi evenwicht heeft tussen humanitaire en economische migratie’. ‘Maar we moeten de integratie wel op een andere manier aanpakken dan we in het verleden gedaan hebben.’

Redding is onderweg

Ook de huidige migratiestroom biedt een kans. ‘Wij hebben in 2015 als een van de eerste regio’s positief gereageerd. Er zijn proefprojecten waarbij vluchtelingen een traject doorlopen hebben. Maar dat mogen er meer zijn.’

Volgens Mons moet de overheid een leidende rol spelen om migranten aan te trekken. ‘Bedrijven zijn bezig met hun business. Het is de overheid die dat moet faciliteren. Wij hebben niet de capaciteiten om mensen te screenen.’

Maar of de overheid in actie zal schieten is nog maar de vraag. Burgemeesters sluiten eerder snelwegparkings dan dat ze transmigranten zien als een oplossing voor de arbeidsmarkt.

11.11.11 publiceerde deze zomer een advertentie in deze krant waarop de krantenkop ‘140.000 vacatures raken niet ingevuld volgens VBO’ gecombineerd werd met een vluchtelingenbootje en de boodschap ‘Redding is onderweg’. Staatssecretaris voor Migratie Theo Francken (N-VA) reageerde toen scherp. Hij noemde de advertentie ‘stuitend’ en hekelde ‘de totaal valse oplossing voor knelpuntvacatures op onze hoogontwikkelde arbeidsmarkt’.

Gangmaker

Het is niet de eerste keer dat de werkgevers ijveren voor gerichte arbeidsmigratie. VBO pleitte eerder al voor arbeidsmigratie voor hoog- en laaggeschoolden. En ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ervoor gewonnen. Voka brak net voor de zomer een lans voor arbeidsmigratie voor hooggeschoolden en knelpuntberoepen.

Dat de West-Vlaamse afdeling het nu scherper stelt, is geen toeval. ‘Onze regio wordt het eerst en het ergst met de krapte geconfronteerd’, zegt Mons. ‘Dan sta je meer open voor oplossingen. Wellicht worden we de gangmaker voor gerichte arbeidsmigratie.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig