Nyobe, het vroegere Beaulieu Nylon, vraagt bescherming tegen schuldeisers aan. Het gaat om een gerechtelijke reorganisatie onder toezicht van de rechtbank.

Nyobe heeft gisteren al zijn dossier ingediend bij de rechtbank van koophandel. De vraag tot concordaat komt er nadat Nyobe veroordeeld werd tot het betalen van meer dan 103 miljoen euro wegens belastingontwijking. De som bestaat grotendeels uit verwijlintresten.

De raad van bestuur zegt de aanvraag te doen in het belang van de continuïteit en de volledige tewerkstelling. Bij Nyobe in Kruishoutem werken 124 mensen. Het bedrijf is een onderdeel van de Zuid-Afrikaanse groep Belgotex rond Stefaan Colle. Het maakt geen onderdeel uit van Beaulieu International dat een zustergroep is. Familiaal zijn er wel banden.

Nyobe zou destijds de winst in België afgeroomd hebben via een Zwitserse aankoopcentrale Caprofyl. Belgotex (Stefaan Colle) bezit in België ook Associated Weavers én hij is ook een belangrijk aandeelhouder van Beaulieu.

De gerechtelijke reorganisatie gebeurt normaal als overdracht van de bedrijfsinboedel aan een nieuwe entiteit. De oude vennootschap blijft dan zitten met de fiscale schuld en met de opbrengst van de overdracht van de economische activiteit. De rechtbank moet dit wel toestaan. De rechtbank kan de overdracht in eerste instantie toestaan maar kan ook oordelen dat het plan geen kans maakt en het faillissement uitspreken. De fiscale schuld is bevoorrecht. Dat wil zeggen dat de Belgische staat het plan moet steunen om de gerechtelijke reorganisatie kans op slagen te geven.

Nyobe heeft een negatief eigen vermogen van 63 miljoen euro als gevolg van de fiscale veroordeling.