Italiaanse regering wil migratiebeleid verstrengen
Salvini triomfeerde na aanname van het decreet Foto: REUTERS

De Italiaanse ministerraad heeft maandag een decreet goedgekeurd dat het huidige veiligheids- en migratiebeleid strenger moet maken. De regering spreekt van een ‘stap vooruit om Italië veiliger te maken', maar critici reageren fel. Het Italiaanse parlement heeft zestig dagen de tijd om eventuele aanpassingen door te voeren.

Het decreet werd bepleit door Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken en tevens leider van de rechts-populistische partij Lega. ‘Het is een stap vooruit om Italië veiliger te maken, om maffia en mensensmokkelaars harder aan te pakken, om de kosten van overmatige immigratie te verminderen, om criminelen en valse asielzoekers sneller buiten te zetten, om het burgerschap aan terroristen te ontzeggen en om meer bevoegdheden aan de politie te geven’, schreef Salvini op Facebook.

Het nieuwe decreet voorziet concreet in de schorsing van de asielaanvraag als de verzoeker ‘gevaarlijk’ is of onderhevig aan een veroordeling in eerste aanleg. Ook zullen asielzoekers in groepen worden ondergebracht in grote opvangcentra, zal de naturalisatie van elke migrant die veroordeeld is voor terrorisme worden ingetrokken en zullen erkende vluchtelingen over het Italiaanse grondgebied worden verdeeld.

Daarnaast wordt de verplichting geschrapt dat kwetsbare mensen tijdelijke accommodatie moet worden aangeboden. Wel maakt het decreet een uitzondering voor mensen met een humanitaire verblijfsvergunning, zoals slachtoffers van dwangarbeid, mensensmokkel, huiselijk geweld en natuurrampen.

Felle kritiek

De tekst werd de voorbije weken nog voor zijn goedkeuring fel gehekeld, ook door coalitiepartner Vijfsterrenbeweging. De secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppenconferentie, Nunzio Galantino, had er kritiek op dat immigratie en veiligheid in dezelfde tekst worden behandeld. ‘Dat betekent dat de migrant al is veroordeeld omwille van zijn situatie en op voorhand al wordt bestempeld als een publiek gevaar, ongeacht zijn gedrag. Dat is een slecht signaal’, verklaarde hij.

Het Italiaanse parlement heeft nu nog zestig dagen de tijd om over het decreet te debatteren en eventuele aanpassingen door te voeren.