Tijdens zijn jaarlijkse septemberverklaring kon minister-president Geert Bourgeois (N-VA) voorstellen welke zaken volgend jaar op meer budget kunnen rekenen. Het gaat vooral om algemene cijfers eerder dan concrete projecten, al zaten er toch ook een paar verrassingen bij.

 • Er gaat 280 miljoen euro extra naar onderzoek en onwikkeling. Daarmee komt het totaal van deze regeerperiode in de buurt van 500 miljoen euro. Dat gebeurt via het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, maar ook via het Industrieel onderzoeksfonds en doctoraatsonderzoeken bij Vlaamse ondernemingen. Flanders techfund, een fonds om de technologie van de onderzoekscentra sneller te laten doorstromen naar de markt, krijgt een startkapitaal van 75 miljoen euro. Op termijn kan dat oplopen tot 300 miljoen euro. 
 • De zorgsector krijgt 200 miljoen euro extra. De helft daarvan gaat naar mensen met een beperking. Kinderopvang kan rekenen op 37 miljoen euro meer, jongerenwelzijn krijgt 23,5 miljoen euro extra. Voor extra personeel woonzorgcentra is er 22 miljoen euro. Voor loonsverhogingen in de zorg is 28,5 miljoen euro uitgetrokken.
 • Het basisonderwijs krijgt een extra injectie van 40 miljoen euro. De helft gaat naar administratief en pedagogisch personeel. Een kwart dient voor de ondersteuning van leerkrachten, en nog eens evenveel gaat naar werkingsmiddelen voor kleuterscholen.
 • Het klimaatbeleid kan op 114,4 miljoen euro extra rekenen. Daarvan gaat meer dan de helft naar het energiezuiniger maken van sociale woningen, scholen en overheidsgebouwen. In Oostende komt er een warmtenet dat op 11,1 miljoen euro toelage kan rekenen. Wie een warmtepompboiler laat plaatsen krijgt tot 400 euro terugbetaald. Dat gebeurt niet via de energierekening, maar de netbeheerder kan de uitgaven recupereren bij de Vlaamse overheid.
 • De Lijn krijgt volgend jaar uit verschillende potjes in totaal bijna 27 miljoen euro om 1.200 groene bussen aan te kopen.
 • Op het vlak van mobiliteit is de meest opmerkelijke concrete maatregel het verdrievoudigen van het aantal deelfietsen. Dat gebeurt onder andere door het plaatsen van Blue Bikes bij bushaltes. Wie een abonnement op De Lijn heeft, kan ook die fietsen gebruiken.
 • Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken gaat er 70 miljoen euro extra naar maatregelen om het goedkoper maken een job aan te bieden aan laaggeschoolde jongeren, 55-plussers en mensen die na een ernstige ziekte weer aan het werk willen.
 • Woonbeleid kan op 20 miljoen extra rekenen. Meer mensen zullen in aanmerking komen voor huursubsidie of een huurpremie.
 • Wie een verouderde woning buiten stadsgebied afbreekt en vervangt door nieuwbouw, zal tot 7.500 euro slooppremie krijgen. De hele operatie zal zo’n 15 miljoen euro kosten. Voor wie in een stadsgebied woont bestaat er al langer een gelijkaardiger regeling, die weliswaar via de btw verloopt.
 • De volgende zogenaamde erfgoedronde zal tot 2023 in totaal 9,6 miljoen euro extra krijgen. Die injectie dient om de ‘historische financieringsachterstand’ goed te maken. Het budget voor restauratie van monumenten stijgt met 10 miljoen euro.
 • Een relatief kleine maar opmerkelijke post in het budget is die voor een ‘Brexit-actieplan’. Dat mag 2 miljoen euro extra kosten. Bourgeois wees er in zijn toespraak op dat op Ierland na Vlaanderen het meest heeft te verliezen bij een Brexit. Hij herinnerde aan een berekening van de KU Leuven, die uitwees dat een no-deal bij ons tot 28.000 jobs zou kunnen kosten.