Werkgevers moeten werklozen meer kansen geven, stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) tijdens zijn jaarlijkse Septemberverklaring. Burgers vraagt hij om de lokale middenstand te steunen. ‘Denk globaal, koop lokaal, koop Vlaams.'

Het is voor het laatst deze regeerperiode dat Bourgeois zijn Septemberverklaring aflegde. Hij prees daarin 'de collectieve verdienste' dat de tewerkstelling is gestegen, meer bedrijven zijn opgericht en er minder faillissementen zijn dan bij het aantreden van zijn regering. 

Hij wees er uitgebreid op dat de begroting voor het derde jaar op rij in evenwicht is. 'We hebben een slanke en efficiënte overheid', prees hij de operatie. Hij blijft achter de daarvoor genomen maatregelen staan: 'Elk van de maatregelen die wij genomen hebben was draaglijk.'

'Op onze arbeidsmarkt gaat het goed, zo goed dat bedrijven er steeds moeilijker in slagen geschikte werknemers te vinden', merkt de minister-president op. De regering maakt daarom 70 miljoen euro vrij om het voor bedrijven goedkoper te maken om laaggeschoolde jongeren, 55-plussers en mensen die na een ernstige ziekte weer aan het werk willen aan te werven. 

Bourgeois verwacht echter ook iets van de kant van de bedrijven. 'Onze werkgevers en bedrijfsleiders roep ik op minder selectief te zijn in hun wervingsbeleid en meer werklozen dan nu het geval is de kans te geven aan de slag te gaan.' Daarnaast vraagt hij iedereen arbeid niet te zien als een 'noodzakelijk kwaad'. 'Werk geeft het leven diepgang en kleur. Werk geeft mensen voldoening en zelfvertrouwen. Pas als een nieuwkomer werkt heeft, heeft hij het gevoel er helemaal bij te horen.'

'Koop Vlaams'

In zijn toespraak ging Bourgeois ook in op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij roept de toekomstige besturen op prioriteit te maken van van de aanpak van leegstande handelspanden in de dorps- en stadscentra.

Maar ook de burger kan daar aan meewerken, gaf hij aan. 'Ik roep de Vlamingen op om wat vaker in de stads- en dorpskernen te winkelen. Om het met een boutade te zeggen: denk globaal, koop lokaal, koop Vlaams.'