Afrikaanse varkenspest: Ducarme vraagt besluit om varkens in besmette zone te euthanaseren
Themabeeld Foto: GPD

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft aan het FAVV gevraagd om heel snel een ontwerp van ministerieel besluit voor te leggen dat het euthanaseren van varkens gelast in de afgebakende, met Afrikaanse varkenspest besmette zone. Dit overeenkomstig de geldende Europese regelgeving. Dat heeft zijn kabinet zondagavond bekendgemaakt.

Het besluit moet nog goedgekeurd worden, maar wordt als ‘imminent’ aangekondigd.

Minister Ducarme zegt dat hij de steun van de Europese Commissie heeft gekregen en haar cofinanciering in het kader van deze uitzonderlijke maatregel, gericht op het beletten van het overdragen van de Afrikaanse varkenspest naar varkens, aldus het kabinet.

Tot nog toe is besmettelijke ziekte in een deel van de provincie Luxemburg bij wilde everzwijnen vastgesteld.

‘De vrees en de waarschijnlijkheid dat de varkenssector zou worden getroffen, is wel degelijk reëel. Er moet dus gehandeld worden om een economische sector te beschermen die jaarlijks 1,5 miljard euro vertegenwoordigt en bijna 15.000 rechtstreekse jobs’, legt minister Ducarme uit.

Het varkenspestvirus is ongevaarlijk voor de mens. Voor varkens en everzwijnen is het zeer besmettelijk en veroorzaakt het sterfte. Bij de uitbraak in 1985 werden zo’n 30.000 varkens afgemaakt.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig