Koen Geens: ‘Zerotolerancebeleid tegen geweld op politie’
Foto: BELGA

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt dat er een zerotolerancebeleid gevoerd wordt tegen geweld op politie nadat bekend werd dat een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen een elektronische enkelband krijgt. De politiekvakbonden reageerden eerder verontwaardigd.

Het gaat om Noureddine Cheikhni, die werd veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord eind 2007 in Lot op de politieagente. Hij zat 10,5 jaar in de gevangenis en wordt nu, na een derde van zijn straf, onder elektronisch toezicht geplaatst. ACV-secretaris Joery Dehaes reageerde dat 'het ontoelaatbaar is dat tegen geweld op de politie geen sterker signaal wordt gegeven. Dit is een regelrechte schande. We weten hiermee hoeveel het leven van een politieagent waard is voor de strafuitvoeringsrechtbank.' 

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt in een reactie dat er ‘een zerotolerancebeleid gevoerd wordt tegen geweld op politie’. In de gesprekken die hij recentelijk met de politiebonden had, is volgens de minister afgesproken om de bestraffing van misdrijven tegen politiemensen ‘in het nieuwe strafwetboek samen aan een nieuw onderzoek te onderwerpen’.

De minister kan naar eigen zeggen niet ingaan op concrete dossiers of beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank. ‘De bedoeling van de wetgeving die gestemd is na de zaak Dutroux was immers precies om de strafuitvoering te onttrekken aan de Minister van Justitie en toe te vertrouwen aan de rechterlijke macht’, zegt hij in een communiqué. Hij wijst er wel op dat het in de bewuste zaak niet om een voorwaardelijke invrijheidsstelling gaat, maar om ‘elektronisch toezicht dat volgt op een periode van beperkte detentie (werken in de dag, ‘s avonds in de gevangenis)’. Dat was eveneens een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank.

Geens zegt dat de wet intussen is aangepast. Personen die tot dertig jaar veroordeeld zijn, komen door een wet uit 2013 pas na vijftien jaar in aanmerking voor elektronisch toezicht. Die wet is enkel van toepassing op wie na de goedkeuring van die wet veroordeeld werd en dus niet op de dader in de zaak-Van Nieuwenhuysen. De wet met terugwerkende kracht toepassen zou immers in strijd zijn met Europese rechtsregels, zegt de minister.

Vorig jaar is de wet nog eens gewijzigd. De rechter kan nu ook meteen beslissen dat iemand die tot 30 jaar of levenslang is veroordeeld, minstens 25 jaar in de gevangenis zal moeten uitzitten, voor hij een vrijstelling kan aanvragen. Maar ook deze wet kan dus niet retroactief worden toegepast.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig