Historisch akkoord tussen Vaticaan en China
Foto: Photo News

Het Vaticaan heeft een voorlopige overeenkomst gesloten met het Chinese regime over de benoeming van bisschoppen. De Heilige Stoel hoopt dat de overeenkomst een positieve bijdrage zal leveren aan het bestaan van de Kerk in China.

Het waren Antoine Camilleri, de vicesecretaris van het Secretariaat voor de Relaties met de Andere Staten van de Heilige Stoel, en de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Wang Chao, die het akkoord zaterdag in Peking ondertekenden.

Het historische akkoord volgt volgens het Vaticaan op een ‘lang proces van voorzichtige onderhandelingen, en voorziet in de mogelijkheid van periodieke evaluaties over zijn toepassing’.

‘Het gaat over de benoeming van bisschoppen, een kwestie van groot belang voor het bestaan van de Kerk, en schept de voorwaarden voor meer samenwerking op bilateraal niveau’, klinkt het in een mededeling.

In China leven ongeveer 12 miljoen katholieken. De godsdienst is wel erkend in China maar het wordt gelovigen niet gemakkelijk gemaakt. Vorige jaar nog berichtte China Aid, een christelijke ngo voor de verdediging van de mensenrechten, dat de geloofsvervolging in China het afgelopen jaar sterk was toegenomen. President Xi Jinping tracht de religieuze groepen te sinificeren (= verchinezen) en volledig in lijn te brengen met de Chinese cultuur, luidde de kritiek.

Er was op voorhand kritiek op het komende akkoord. Critici vinden dat het Vaticaan zich verkoopt aan het communistische regime in Peking. Zo zouden bisschoppen die door Peking waren aangesteld en bijgevolg geëxcommuniceerd waren door het Vaticaan, in ere worden hersteld.