Leuvense Open VLD-kandidaat wil wonen voor singles betaalbaarder maken
Tom Goossens (20ste plaats), Lien Degol (2de plaats) en Betty Michiels (21ste plaats) hebben als ervaringsdeskundigen het zorgplan samengesteld. Foto: jph

Om het wonen in Leuven betaalbaarder te maken voor singles pleit styliste en modecoach Lien Degol, kandidaat voor Open VLD in Leuven, om de onroerende voorheffing een tijd lang kwijt te schelden voor eigenaars die leegstaande ruimtes boven winkels of leegstaande panden bewoonbaar maken.

Open VLD heeft zijn ideeën over ‘Zorgzaam Leuven’ gelanceerd.

In navolging van het pleidooi dat lijsttrekker Rik Daems enkele maanden geleden hield wil ook Degol dat Leuven de onroerende voorheffing in deze gevallen gedurende 15 jaar kwijtscheldt. De maatregel zou voor Leuven slechts een budgettair effect hebben na vijf jaar omdat de Vlaamse regering in april van dit jaar besliste bij dergelijke werken de eigenaars gedurende deze periode vrij te stellen van onroerende voorheffing.

Volgens Degol, die in het verleden na haar scheiding zelf een aantal jaren met haar zoon boven een winkel woonde, biedt een dergelijke maatregel perspectief op heel wat nieuwe bijkomende wooneenheden.

Met het plan ‘Zorgzaam Leuven’ wil Open VLD verder inzetten op integrale toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking omdat dit wegens de gebrekkige infrastructuur in Leuven een pijnpunt blijft. Open Vld pleit ook voor een ‘grote mensen speeltuin’ voor mensen met een mentale beperking en specifieke speeltuigen voor kinderen met een lichamelijke beperking.

De partij ijvert ook voor een stedelijke mantelzorgpremie van 250 euro per jaar en is van oordeel dat er in Leuven absoluut ook meer nood is een openbare, toegankelijke toiletten.

In Leuven ligt het veld open nu burgemeester Louis Tobback er mee ophoudt. Wie volgt hem op? Wim Winckelmans maakt de balans op.