Francken: ‘Nu ook transmigratie prioriteit’
Foto: BELGA

De bevoegde regeringsleden hebben in de Kamer gereageerd op de kritiek rond de aanpak van transmigratie. ‘Dit is een problematiek die niet overnight opgelost is.’

‘U hoeft er geen puinhoop van te maken’, zo sprak Groen-Kamerlid Kristof Calvo staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan tijdens het Kamerdebat. ‘U zou de burgemeesters moeten bijstaan. Kinderen worden opgesloten, maar criminelen zonder papieren worden vrijgelaten. U moet één ding doen: rond de tafel gaan zitten en elkaar niet met de vinger wijzen. Laat de lokale besturen niet stikken.’

Francken ging in het verweer. ‘Het blijft een prioriteit om illegale criminelen het land uit te zetten. Dat zullen we blijven doen. Maar de problematiek vergrootte. Daarom hebben we een centrum voor de screening van illegalen opgericht om ervoor te zorgen dat die mensen niet onmiddellijk weer vrijkomen. We moesten daarom op korte tijd plaatsen vrijmaken. Daardoor zijn mensen met een bevel om het grondgebied te verlaten vrijgelaten. Nu is ook transmigratie een prioriteit geworden. Het geldt als een signaal aan mensensmokkelaars: kom niet naar België.’

Vrijdag zal staatssecretaris aan de ministerraad meer capaciteit voor de gesloten centra vragen. Premier Michel heeft de staatssecretaris ook opgedragen om effectieve en concrete voorstellen uit te werken. 

Eerder sprak SP.A-Kamerlid Monica De Coninck (SP.A) van absurde situaties: ‘"Het is een grote puinhoop." Dat zijn de woorden van de Open VLD-voorzitter. "Het is hallucinant." Het zijn de woorden van de CD&V-voorzitter. Ik kan ze alleen maar gelijk geven. (...) Illegalen worden vrijgelaten om plaats te maken voor andere illegalen. Het gaat om slecht bestuur en paniekvoetbal.’

Complex

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) benadrukte dat het om een complex probleem gaat waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan. ‘Dit is een problematiek die je niet op veertien dagen opgelost krijgt. Heel Europa wordt ermee geconfronteerd. De essentiële oplossing moet van Europa komen. De Europese grenzen moeten gesloten worden voor illegale migratie. De andere problemen komen daaruit voort.’

Jambon zegt dat de bevoegde ministers wel degelijk regelmatig met elkaar overleggen, samen plannen maken en die uitvoeren. Hij noemde onder meer de aanpak van smokkelaars, de ontrading van transmigratie en een betere beveiliging van de snelwegparkings.

Justitie

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) betreurde tot slot dat N-VA-fractieleder Peter De Roover heeft gezegd dat Justitie werkloos toekeek. De minister benadrukte dat Justitie mensensmokkel wel degelijk aanpakt. Ook mensen die de haven binnendringen worden actief vervolgd. Mensen vervolgen die illegaal in het land verblijven is volgens hem echter niet haalbaar.

Communicatie

Patrick Dewael, fractieleider van meerderheidspartij Open VLD, bekritiseerde vooral de regeringscommunicatie over ‘een aantal pijnlijke punten’ van de afgelopen weken. Hij verwees onder meer naar de uitspraak van Theo Francken dat als hij burgemeester van Brussel zou zijn het probleem snel zou oplossen. ‘Dit is geen eerlijke communicatie naar de burger toe.’

Dat het een complex probleem is, ontkent niemand, zo repliceerde Groen-Kamerlid Kristof Calvo tot slot. ‘Een staatssecretaris moet bezig zijn met beleid. U vindt tweeten belangrijker dan de noden van onze burgemeesters.’