Twijfel over accurate werkuren leerkrachten in vakantie
Foto: Photo News

Onderzoekers stellen dat een voltijdse leraar in het basisonderwijs tijdens de vakantieperiode 16 uur en 30 minuten werkt, voor het secundair onderwijs zou dat 19 uur zijn. Maar de bevraagde schoolvakanties zijn de krokus- en de paasvakantie.

‘Dit wordt geprojecteerd naar een volledig kalenderjaar’, schrijven de onderzoekers, en dus ook naar de zomervakantie. De onderzoekers erkennen dat variaties mogelijk zijn en dus ‘enige voorzichtigheid geboden is’.

Afgelopen zomervakantie telde negen weken. De onderzoekers rekenen dus dat een leerkracht secundair onderwijs gemiddeld 171 uren werkt tijdens die vakantieweken. Als de leerkracht de eerste 5 weken volledig vrijaf nam, blijft er nog 42 uur en 45 minuten per week over tijdens de laatste vier weken.

Hebben de onderzoekers de werklast in de zomervakantie overschat? ‘We kregen niet de opdracht om een volledig jaar te bevragen’, zegt VUB-onderzoeker Joeri Minnen. ‘Onze maximale periode liep van januari tot april omdat de rapporten eind juni moesten worden opgeleverd. Wij hadden natuurlijk liever een volledig jaar gemonitord, dan hadden we deze discussie niet moeten voeren.’

‘Extrapolatie is altijd een schatting’, zegt Minnen. ‘Maar we kunnen er redelijkerwijs van uitgaan dat de dynamiek in de krokus- en paasvakantie dezelfde is als in de zomervakantie: in het begin weinig tot geen activiteit, naar het einde toe wel.’ Ook Pedro Debruyckere, onderwijsspecialist aan de Arteveldehogeschool, wil de kritiek op de methode graag nuanceren. ‘De tijdsbesteding van leerkrachten en directies is naar het einde van de zomer zeer intensief. Er zijn bijvoorbeeld – zeker in het basisonderwijs – leerkrachten die zelf aan de klasinrichting moeten werken.’

Minnen vindt het vreemd dat er gefixeerd wordt op de pure tijdsbesteding. ‘Kijk vooral naar de onderbouwing, de precieze werktaken. Dat geeft veel meer diepgang. Een leerkracht in het beroepsonderwijs mag dan minder uren werken dan een leerkracht in het algemeen secundair onderwijs, je hebt context nodig om daar uitspraken over te doen. Misschien zijn de mindere uren in het bso zwaarder dan het aso? Ik zeg niet dat dat zo is, maar het zou bijzonder jammer zijn als er beslissingen worden genomen puur op basis van het aantal uren.’