De werklast van de leraar nageteld: tot 49 uren per week
Themabeeld Foto: Photo News

Uit een grootschalig onderzoek naar de tijdsbesteding van de Vlaamse leerkrachten blijkt dat de gemiddelde, voltijds werkende leerkracht over een heel kalenderjaar 41 uur en 30 minuten per week werkt. Ongeveer twee derde van de tijd gaat naar lesgeven en lesvoorbereiding. 'De tijd die wordt gestopt in administratief werk is voor mij te hoog,’ zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Onder leiding van onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) werd door de Vlaamse overheid en de sociale partners een grootschalig onderzoek gestart naar de tijdsbesteding van leerkrachten in het Vlaamse onderwijs. De bedoeling was om uit te zoeken hoelang leerkrachten werken en wat hun job precies inhoudt. Het gaat om bijna 9.600 participerende leerkrachten uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

‘Eén iets baart mij heel erg zorgen, de tijd die wordt gestopt in administratief werk is voor mij te hoog', zegt Crevits. 'We hebben als Vlaamse Overheid al ingrepen gedaan, maar er ligt ook een enorme taak bij de koepels en de scholen om dit aan te pakken.' Er is volgens de minister ook nog werk aan de winkel als het aankomt op de tevredenheid van jonge leerkrachten.

Dagboek

De leerkrachten hielden een dagboek bij waarin ze hun activiteiten registreerden, zowel in school- als vakantieperiodes. Een voltijdse leerkracht blijkt over een heel kalenderjaar (inclusief schoolvakanties) 41 uur en 30 minuten te werken. Tijdens de lesweken bedraagt de werktijd van een voltijdse leerkracht basisonderwijs 49 uur en 30 minuten, dat van voltijdse leerkrachten in het secundair onderwijs 47 uur en 59 minuten. Uit het onderzoek blijkt dat 60 à 70 procent van de werktijd gaat naar lesgeven en lesvoorbereiding. De overige tijd gaat naar administratie, organisatie, beleidstaken en professioneel overleg.

De werkdag voor de meeste leerkrachten start tussen 8 en 8.30 uur. Om 15.30 uur is nog 3/4de van de leerkrachten aan de slag. Ook ’s avonds zijn leerkrachten actief: op elk moment is er ’s avonds tijdens de week tussen 19.30 uur en 21.30 uur minstens 30 procent aan het werk voor school. ‘Alles samen wordt 25 tot 30 procent van de werktijd gepresenteerd buiten de zogenaamde kantooruren’, concluderen de onderzoekers.

‘Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat een leerkracht veel meer doet dan enkel lesgeven', zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). ‘Dit uit zich in een veelheid aan taken én in een ruime inzet qua tijdsbesteding.’ Crevits wil met de resultaten aan de slag. ‘We kunnen nu verder gesprekken voeren met de sociale partners over de opdracht van de leraar.’

De Standaard deed een bevraging van een aantal leerkrachten, vóór de start van het onderzoek in januari. Hanne De Witte geeft Nederlands en geschiedenis en hield haar werktijd bij. In deze video deelt ze haar bevindingen.

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig