De N-VA-afdeling Diksmuide stelt in haar verkiezingsprogramma voor om de snelheid op bepaalde wegen opnieuw te verhogen naar 90 km per uur. Lijsttrekker Luc Coupillie denkt vooral aan sommige gewestwegen.

De stad kon kiezen om op bepaalde delen van de gewestwegen het oude regime van 90 km per uur te behouden. “Het schepencollege is daar niet op ingegaan en wou de nieuwe algemene snelheidsbeperking ...