Veroordeling Piqueur bevestigd in beroep
Jeroen Piqueur. Foto: BELGA

De voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur krijgt vier maanden effectieve celstraf, 1,5 miljoen euro geldboete en 2,3 miljoen euro verbeurdverklaring opgelegd voor grootschalige fiscale fraude. Dat heeft het Gentse hof van beroep woensdag beslist, in een volledige bevestiging van het vonnis van de Gentse correctionele rechtbank.

De 64-jarige Piqueur werd vervolgd voor feiten tussen augustus 2007 en oktober 2013, voorafgaand aan het faillissement van de Optima Bank. Het gaat onder meer om niet-aangifte aan de inkomstenbelasting van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen. Die stonden op naam van offshorestructuren terwijl Piqueur ervan de begunstigde was. Voor de inkomstenjaren 2006 tot en met 2012 ging het volgens de speurders over 1,5 miljoen euro aan roerende inkomsten.

Piqueur gaf volgens het openbaar ministerie ook een bedrag van 19,9 miljoen euro aan voorschotten op een liquidatiebonus van een offshorevennootschap niet aan. Het geld zou gebruikt zijn om de aankoop van zijn jacht Rubeccan te financieren. Het parket stelde dat Piqueur in de gezamenlijke aangifte met zijn echtgenote melding had moeten maken van de buitenlandse rekeningen.

Hij kreeg in eerste aanleg een effectieve celstraf van vier maanden, omdat hij geen blanco strafblad meer heeft na een veroordeling in Spanje. De ex-topman van Optima kreeg van de Gentse rechter ook een geldboete van 1,5 miljoen euro. De rechtbank sprak de verbeurdverklaring uit van bijna 2,3 miljoen euro inkomsten uit de misdrijven en legde hem een beroepsverbod van drie jaar op. Piqueur ging in beroep, maar het Gentse hof van beroep bevestigde woensdagmorgen het volledige vonnis.

Cassatie

De advocaat van Piqueur had gepleit dat hij de inkomsten niet aangaf in België omdat dat volgens zijn Luxemburgse raadgevers niet moest, maar ook dat argument werd afgewezen. ‘De middelen tot onontvankelijkheid van de strafvordering worden argument per argument weerlegd. Ten gronde en ook wat de bestraffing betreft, komen we tot een identieke beslissing als de eerste rechter’, zei voorzitter Martin Minnaert van het Gentse hof van beroep.

Jeroen Piqueur was niet aanwezig bij de voorlezing van het arrest. Vermoedelijk wordt er cassatieberoep aangetekend tegen het arrest.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig