Loodsen stoppen met actievoeren
Foto: belga
De acties van de loodsen en het sluispersoneel zijn voorbij. Er komt ook geen grote stakingsactie op 21 september.

De vakbonden en bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) zijn het erover eens geraakt om het overleg over de gelijkschakeling van de personeelsstatuten bij de Vlaamse overheid terug te sturen naar werkgroepen. Dat is dinsdagavond te horen bij de vakbonden. Het volstaat voor de bonden om alle geplande acties op te schorten, zolang er overlegd wordt in de werkgroepen. Er komt ook geen grote stakingsactie op 21 september.

'De vakbonden hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden te overleggen. Er is afgesproken dat er wekelijks een werkgroep bijeenkomt. De eerste zal plaatsvinden aanstaande maandag. Intussen worden alle vakbondsacties onmiddellijk stopgezet', bevestigt Homans.

De ACOD en de christelijke vakbond ACV hadden hun acties maandag aangekondigd, als protest tegen het voorstel van minister Homans voor een wijziging van het ambtenarenstatuut. De minister had de ambtenarenvakbonden dinsdag uitgenodigd voor overleg. De bonden gingen erop in, maar de staking ging door. De Vlaamse waterwegen ondervonden dinsdag veel hinder.

‘Wat de vakbonden nu doen, is ongezien en getuigt allesbehalve van verantwoordelijkheidszin’, vond Homans. Ook schepen van de Antwerpse haven Marc Van Peel (CD&V) was niet te spreken over de staking. 'Het is een regelrechte schande', zei hij aan Radio 1. Werkgeverskoepel Alfaport-Voka had het over een 'nieuwe gijzeling' van de Antwerpse haven door de vakbonden. 'Een kleine groep speelt hier met de broodwinning van iedereen die in de haven werkt', aldus directeur Stephan Vanfraechem. 'De indirecte economische schade is minstens even belangrijk. Er moet ernstig nagedacht worden over de reputatieschade voor de haven, want door de vele acties van de afgelopen weken en jaren wordt die reputatie ernstig bedreigd. Als de dienstverlening niet kan worden gegarandeerd, zullen potentiële investeerders daar rekening mee houden.'