'Piqueur probeert misbruik te maken van gerechtelijke procedure'
Foto: fvv

Het hof van beroep in Gent zegt dat de familie van Jeroen Piqueur misbruik van de procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) probeerde te maken. Het hof verwerpt de aanvraag van Piqueurs familieholding Imaco. Dat betekent dat de verkoop van vastgoed van de familie kan doorgaan.

Het arrest van het hof van beroep van Gent werd eerder vandaag aan de betrokken partijen toegezonden. Daaruit blijkt dat het hof niet ingaat op Piqueurs vraag om bescherming tegen zijn schuldeisers te krijgen. Piqueur hoopte zo een deel van het vastgoed van de familie -  de villa's van zijn kinderen -  te vrijwaren. Zowel de Bank Nagelmackers, de KBC als de curatoren hadden zich verzet tegen de WCO.

Volgens Bank Nagelmackers maakte Piqueur misbruik van de procedure van WCO om de openbare verkoop van vastgoed van de familie te verhinderen.

Het is nu aan Imaco en Piqueur om te beslissen hoe het verder moet. Het hof van beroep heeft de aanvraag van Imaco onontvankelijk genoemd. Het hof ging niet zover het faillissement van Imaco uit te spreken. Volgens betrokkenen zou Imaco zelfs een nieuw verzoekschrift kunnen indienen.

In Imaco zouden vier vastgoedeigendommen zitten. De procedure via openbare verkoop van twee villa's loopt al geruime tijd. Die verkoop zal ook voltrokken worden.  

Het hof van beroep merkt ook op dat de familie-Piqueur zelf een grote schuldenaar is van Imaco. Er staan miljoenen open aan rekening-courant én leningsvorderingen. 'In zulke omstandigheden een WCO aanvragen, is misbruik', stelt het arrest. 'Het hoger beroep is manifest ongegrond.'

Het afwijzen van de WCO is een nieuwe  tegenslag voor Piqueur. Woensdag krijgt hij ook van het Gentse hof van beroep te horen of de vier maanden effectieve celstraf die hij van de Gentse correctionele rechtbank kreeg voor fiscale misdrijven, bevestigd wordt. Piqueur kreeg in eerste aanleg ook een geldboete van 1,5 miljoen euro, de verbeurdverklaring van bijna 2,3 miljoen euro inkomsten en een beroepsverbod van drie jaar.