Een huis van 500.000 euro, een jaguar én … OCMW-steun: tolk en advocaat lichten Belgische staat op
Foto: cma
Volgens het openbaar ministerie hebben ze samen jarenlang de Belgische staat opgelicht en konden ze honderdduizenden euro’s verduisteren. Een deel van de fraude staat zelfs zwart op wit op papier. 'Maar ik wist hier écht niet van', stelde advocaat Stany B. gisteren in de rechtbank. Hij en de tolk Tsjetsjeens uit Gentbrugge vroegen de vrijspraak.

'Ik ben geen kwaadaardige persoon. U kunt me dom en naïef noemen, maar ik ben niet kwaadaardig', stak de advocaat uit Assenede – deze keer in de rol van beklaagde – van wal toen hij het woord kreeg. 'Ik heb de vergissing begaan iemand te vertrouwen die fouten heeft gemaakt. Maar ik heb géén misdrijven gepleegd, toch niet bewust', aldus B. Het uur voordien deed het openbaar ministerie (OM) het onderzoek uit de doeken, waaruit moet blijken dat de advocaat en zijn tolk de Belgische staat en de belastingbetaler flink wat geld gekost hebben door tolkenformulieren frauduleus in te vullen. Op zo’n formulier staan de geleverde prestaties van een tolk, ondertekend door een advocaat. Op basis van die formulieren wordt de tolk dan vergoed.

111.000 euro per jaar

'Honderden tolkenformulieren werden ondertekend door B., en later naar eigen goeddunken ingevuld door de tolk', aldus het OM. 'In zeven jaar tijd zou de tolk 770.000 euro verdiend hebben, en dus zeven jaar lang élke dag vijf uur gewerkt hebben. Dat is onmogelijk.'

In diezelfde periode, van 2007 tot 2014, kocht de tolk een huis van 500.000 euro én reed hij met een Jaguar. Tussen 2008 en 2012 kreeg de tolk ook een leefloon van het OCMW, omdat 'zijn betalingen uitbleven'. Stany B. hield gisteren vol dat hij geen weet had van de fraude. Nochtans werd hij in 2009 en 2010 al twee keer op de vingers getikt, en kreeg hij 500 van dergelijke formulieren terug mee om te controleren. Dat deed hij niet, waarop in 2014 uiteindelijk een klacht werd ingediend.

Een en twee jaar cel

'Er zijn ook prestaties aangerekend op data waarop beide mannen in verlof waren. Die kunnen dus niet plaatsgevonden hebben', ging het openbaar ministerie verder. De speurders onderzochten steekproefsgewijs een tiental dossiers, goed voor ruim 70.000 euro aan zogezegd gepresteerde uren. 'Ik vertrouwde die man blindelings, ik wist van niets', aldus B.

'Dit is een zwarte dag voor justitie, als zelfs belangrijke actoren als advocaten en tolken niet te vertrouwen blijken', zei de advocaat van de Belgische staat. 'Wij vragen die 70.000 euro terug als voorlopige schadevergoeding.' Het parket vroeg twee jaar cel voor de tolk, en twaalf maanden cel voor advocaat Stany B. Het vonnis valt op 15 oktober.