Vakbonden gaan praten met Homans, stakingsacties lopen door
Foto: Jan Van der Perre
De Vlaamse waterwegen ondervinden veel hinder door een staking van de vakbonden van de maritieme diensten. Ze voeren actie tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister voor bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). ACV waarschuwt voor 'heel zware storingen van het scheepvaartverkeer de rest van de week'.

De ACOD en de christelijke vakbond ACV kondigden maandag aan acties te plannen via hun leden in de Vlaamse maritieme diensten, als protest tegen het voorstel van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) voor een wijziging van het ambtenarenstatuut. De minister nodigt de ambtenarenvakbonden nu uit voor overleg op dinsdagnamiddag. De vakbonden gaan het informeel gesprek aan, maar de staking gaat door.

'Iedereen wil meedoen aan deze actie, omdat het echt genoeg is', zegt Jan Van Wesemael van ACOD aan VRT NWS. Het hele Albertkanaal is gesloten, en ook aan de sluizen is er hinder. Enkel de sluis van Olen, op het Albertkanaal, wordt dinsdagvoormiddag bediend. Gemiddeld passeren er dagelijks zo'n honderd schepen aan elke sluis van het Albertkanaal. Ook het binnenvaartverkeer op het kanaal Brugge-Zeebrugge, Gent-Oostende, Brussel-Schelde, Ieper-IJzer, Nieuwpoort-Duinkerke, Bocholt-Herentals, het Lokanaal en op de Zuid-Willemsvaart ondervindt hinder doordat sluizen niet bediend worden.

Volgens ACV-secretaris Kurt Callaerts gaan niet alleen de loodsen in staking, maar ook de ondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld de redediensten. Dat is het personeel dat de loodsen naar de schepen moet transporteren. Ook in Zeebrugge zullen acties volgen bij de verkeerscentrale, die het scheepvaartverkeer stuurt. 'Dat is het geval van vrijdag tot zaterdag, met beperkingen voor het scheepvaartverkeer in Zeebrugge tot gevolg.'

Haven Antwerpen

De Antwerpse haven ondervindt grote hinder, daar ligt driekwart van de trafiek al stil, in totaal loop de vertraging er nu al op tot 250 uur. Verwacht wordt dat in de loop van de dag de trafiek volledig zal stilvallen. Ook de havens van Gent en Zeebrugge blijven niet gespaard. Daar wordt verwacht dat de hinder nog zal toenemen in de loop van de dag. 

Toch blijft de hinder in Zeebrugge beperkt, omdat daar veel schepen bemand zijn door een kapitein die zonder loods aan boord de haven in en uit mag varen. Bijgevolg kan ongeveer de helft van de scheepvaart in de achterhaven feilloos bediend worden, en in de voorhaven zelfs 80 procent van het havenverkeer.

‘Onbegrijpelijk’, 'Regelrechte schande'

‘Wat de vakbonden nu doen, is ongezien en getuigt allesbehalve van verantwoordelijkheidszin’, klinkt het maandagavond in een persmededeling van minister Homans. Ook schepen van de Antwerpse haven Marc Van Peel (CD&V) is niet te spreken over de staking. 'Het is een regelrechte schande', zegt Van Peel aan Radio 1.

‘De acties die vandaag – nog voor de onderhandelingen begonnen zijn – onaangekondigd door de vakbonden gestart zijn, vind ik onbegrijpelijk. Ik heb altijd gezegd op elk moment van de dag open te staan voor een gesprek en heb zelfs begin juli aan de vakbonden aangeboden de onderhandelingen al op te starten, maar dat paste blijkbaar niet in de agenda van de vakbonden. Wie enige verantwoordelijkheidszin heeft, schuift aan tafel in plaats van de Vlaamse economie plat te leggen en talloze werknemers en bedrijven te gijzelen.’

De bonden pikken het verwijt van Homans niet. 'We hebben al haar begin juni verwittigd dat de mensen verbolgen zijn over haar plannen om het Vlaams ambtenarenstatuut af te breken. Ze had twee maanden de tijd om die plannen bij te sturen, maar heeft dat geweigerd', zegt Callaerts. 'Wie niet horen wil, moet voelen.'

Op vrijdag organiseren de vakbonden een algemene staking. Ze dringen bij minister Homans aan op informele gesprekken over haar voorstel.

'Reputatieschade catastrofaal'

Werkgeverskoepel Alfaport-Voka is verbijsterd over de 'nieuwe gijzeling' van de Antwerpse haven door de vakbonden. 'Een kleine groep speelt hier met de broodwinning van iedereen die in de haven werkt', reageert directeur Stephan Vanfraechem. 'De indirecte economische schade is minstens even belangrijk', zegt Vanfraechem. 'Er moet ernstig nagedacht worden over de reputatieschade voor de haven, want door de vele acties van de afgelopen weken en jaren wordt die reputatie ernstig bedreigd. Als de dienstverlening niet kan worden gegarandeerd, zullen potentiële investeerders daar rekening mee houden.'