Francken: ‘We hebben 32 veroordeelden laten gaan’
Foto: BELGA

Van de 202 migranten die Theo Francken heeft vrijgelaten om plaats te maken voor transmigranten in de gesloten centra, stonden 32 van hen bekend voor verstoring van de openbare orde. Maar de staatssecretaris voor Asiel en Migratie betwist dat hij criminelen heeft vrijgelaten. ‘Deze mensen hebben hun straf al uitgezeten.’

Om plaats te maken voor transmigranten werden vorige week 202 mensen zonder papieren vrijgelaten uit de gesloten centra in Merksplas, Steenokkerzeel en Brugge. Volgens staatssecretaris Francken was het veiliger ‘om de transmigranten op te sluiten, in plaats van de illegalen die er verbleven, omdat die laatsten niet naar Engeland willen en zo tot minder overlast leiden’.

Maandagochtend bleek dat zeker één van de vrijgelaten mensen een strafblad heeft voor diefstal met geweld. Na overleg met zijn administratie kon Francken maandagavond in Terzake meedelen dat van de 202 migranten die hij heeft vrijgelaten, 32 mensen bekendstonden voor verstoring van de openbare orde.

Straf

Maar Francken betwist dat hij criminelen vrijlaat. ‘Ze zijn gestraft voor hun criminele feiten en hebben hun straf uitgezeten, al dan niet met voorwaardelijke invrijheidsstelling. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Ik ben geen rechter, justitie heeft hen berecht, dat is niet mijn zaak.’

Of die mensen effectief ooit in een gevangenis hebben gezeten, is evenmin mijn zaak, zegt de staatssecretaris. Dat is de bevoegheid van het gevangeniswezen. 

De 202 die werden vrijgelaten zijn gekozen omdat zij volgens Francken sowieso moeilijk naar hun land konden worden uitgewezen. ‘Ik kan hen maximaal vier tot acht maand opsluiten, dan moet ik ze sowieso laten gaan. Dat is de wet. Deze groep zat al dicht tegen die termijn.’

Francken benadrukt dat hij alle veroordeelde mensen zonder papieren zou willen uitwijzen.  Maar hen terugsturen naar hun land van herkomst lukt niet altijd. ‘Sommige mensen krijg ik in de hele periode dat ze worden opgesloten niet geïdentificeerd: ze weigeren mee te werken, hebben geen documenten of familie hier. En de ambassades die we contacteren zeggen allemaal "die komt niet uit ons land".'

Kritiek

Staatssecretaris Francken kreeg vandaag veel kritiek van zijn coalitiepartners over het vrijlaten van veroordeelden. CD&V-voorzitter Wouter Beke noemde het verhaal bijvoorbeeld hallucinant.

'Ik krijg al vier jaar kritiek. Ik ben dat gewoon.' Waarna Francken de echte verantoordelijkheid voor de crisis legde bij de 'wir schaffen das'-sfeer die toen heerste onder de traditionele partijen.

Vrijdag gaat hij de regering vragen om extra geld om een nieuw gesloten centrum te mogen oprichten.