Ophef rond Nederlandstalige oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode
Pierre Rolin, lijsttrekker van IC-GB Foto: ssj

De lijst Gemeentebelangen (IC-GB) vindt het niet kunnen dat de inwoners van Vlaams faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode maandag een oproepingsbrief voor de komende lokale verkiezingen uitsluitend in het Nederlands in de bus kregen.

De brieven waren verstuurd door de gouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, op vraag van Vlaams minister van Binnenlandse Zaken, Liesbeth Homans (N-VA).

‘Deze beslissing is volledig in strijd met het laatste arrest van de tweetalige kamer van de Raad van State van 17 mei 2018. In dit arrest erkent het rechtscollege het recht voor Franstaligen om te vragen om hun documenten voor een hernieuwbare periode van vier jaar in het Frans te krijgen, een recht dat reeds is bepaald in het arrest van de Raad van State van 20 juni 2014’, stelt IC-GB in een mededeling.

De lijst IC-GB (Intérêts Communaux-Gemeentebelangen) is een eenheidslijst van de Franstalige partijen, samengesteld uit leden van alle politieke partijen van de Union des Francophones (UF) alsook van Ecolo en Onafhankelijken. Burgemeester Pierre Rolin is lijsttrekker.

‘Voor de IC-GB-leden raakt de gouverneur, naast het overtreden van een besluit van de Raad van State namens minister Homans, aan de bevoegdheden en prerogatieven die zijn overgedragen aan de gemeentebesturen die belast zijn met het organiseren van de lokale en provinciale verkiezingen. Het Vlaamse niveau ondermijnt in deze, door het schenden van de grondrechten van Franstaligen in faciliteitengemeenten in de Brusselse Rand, op ernstige wijze de lokale autonomie.’

IC-GB bestudeert de verschillende mogelijkheden om de toepassing van het arrest van de Raad van State te verzekeren, luidt het nog.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in