‘Niet verwonderlijk dat aantal omgekomen fietsers in verkeer is gestegen’
Foto: Dick Demey

Hoewel het totale aantal verkeersdoden in België nooit eerder zo laag was als tijdens de eerste helft van dit jaar, steeg in Vlaanderen het aantal dodelijke slachtoffers op de fiets. De Fietsersbond vraagt dringend bijkomende investeringen in de fietsinfrastructuur.

Uit de jongste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute blijkt dat het aantal mensen dat de eerste helft van dit jaar ter plaatse stierf bij een verkeersongeval op Belgische wegen, met 14 procent is gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Volgens het verkeersinstituut vielen nooit eerder zo weinig verkeersdoden in deze periode van het jaar.

‘Dat zijn hartverwarmende cijfers’, liet Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maandag weten. Volgens de Fietsersbond is er echter geen enkele reden tot een hoerastemming. De bond wijst erop dat in de eerste helft van dit jaar 22 fietsers overleden in Vlaanderen, 6 meer dan vorig jaar. Ook het aantal letselongevallen bij Vlaamse fietsers steeg met 3 procent in vergelijking met 2017. In zes maanden tijd werden 3.944 letselongevallen bij fietsers geregistreerd. ‘Dat komt overeen met ongeveer 20 gewonden per dag en bijna 1 fietsdode per week’, benadrukt de Fietsersbond.

Waaraan dat volgens hen ligt? ‘Er blijven jaarlijks steeds meer wagens, vrachtwagens en lichte bestelwagens bijkomen. Fietsers moeten het intussen doen met de aanwezige infrastructuur, die jammer genoeg vaak ondermaats is, of zelfs ontbreekt. Steeds meer auto’s en fietsers, maar de infrastructuur blijft gelijk. Het is dus niet te verwonderen dat er meer fietsers slachtoffer zijn geworden in het verkeer’, stelt de Fietsersbond.

Kilometerheffing en circulatieplannen

Om de verkeersveiligheid van fietsers drastisch te verhogen, vraagt de Fietsersbond aan alle bevoegde overheden daarom om versneld en meer te investeren in veilige fietsinfrastructuur.

‘De laatste jaren is het Vlaamse budget verhoogd tot de historische kaap van 100 miljoen euro. Al zijn we blij met die verhoging, het budget is nog steeds ontoereikend. Bovendien gaan de veranderingen te traag’, klinkt het.

De Fietsersbond wil daarnaast dat alle overheden eraan werken de autodruk te verminderen, onder meer door de invoering van een (slimme) kilometerheffing en circulatieplannen in woonkernen.