Lo-Reninge: Dorpspolitiek in een kleine stad
De bekende Caesarsboom in Lo-Reninge Foto: Koen Van Colen
Elke schaarse stem telt in het kleine Lo-Reninge, waar de twee opkomende partijen – van respectievelijk christendemocratische en nationalistische kunne – aan elkaar gewaagd zijn.

Wat staat er op het spel?

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, bestaat de stad niet uit twee, maar uit vier gefusioneerde kernen, namelijk Lo, Reninge, Pollinkhove en Noordschote. De stad is met 52 inwoners per vierkante meter de dunstbevolkte gemeente van Vlaanderen. In 2012 gingen een kleine 2.500 inwoners stemmen. Iedere stem telt dus.

Sinds 2006 is Lode Morlion van de partij Dynamisch burgemeester van Lo-Reninge. De Dynamische partij is van christendemocratische strekking en heeft de meerderheid met zeven op dertien zetels. Even leek het erop dat er in 2012 geen gemeenteraadsverkiezingen zouden plaatsvinden, omdat Dynamisch de enige partij leek te zijn. Op het nippertje kwam Frank De Poortere toch met de nieuwe lijst Inspraak. Inspraak behaalde tot ieders verbazing 45 procent van de stemmen en kwam zo aan de overige zes zetels. ‘Inspraak’ heeft naar eigen zeggen geen politieke kleur, maar wil een ‘open lijst zijn die ruimte geeft aan diverse strekkingen’. Zelf is bezieler Frank De Poortere N-VA-partijlid.

Hoe heeft de vorige coalitie het er vanaf gebracht?

Lo-Reninge is er weer wat mooier op geworden. De pastorie werd gerestaureerd, de dorpskern van Reninge werd heringericht, net zoals de kerk van Pollinkhove. Dat dorp kreeg ook een nieuwe kinderopvang. En er staan nog wat werken op de planning, zoals de bouw van een KSA-lokaal en een polyvalente zaal op de site Zuidhoeve.

Waarom zouden kiezers een nieuwe meerderheid in het zadel helpen?

Op hun Facebookpagina hekelt de oppositiepartij enkele punten uit de laatste gemeenteraden. Zo betreurt Inspraak de onduidelijkheid over een mogelijke verwijdering van de recente asfaltlaag in de Weststraat. In het kader van onroerend erfgoed – het centrum van Lo is een beschermd stadsgezicht – zouden daar de kasseien zichtbaar moeten blijven, zoals dat vroeger het geval was.

Ook bij de heraanleg van de dorpskernen in Reninge en Noordschote liet de partij zich kritisch uit over de toegankelijkheid en de veiligheid. Verder verzet burgemeester Morlion zich hevig tegen een kilometerheffing voor de N8, een drukke gewestweg. De Poortere is voor. Daarnaast wil Morlion inzetten op een betere veiligheid aan de schoolpoorten. De Poortere wil dan weer de gemeentebelastingen verlagen.

Het kwam als een ontgoocheling toen burgemeester Morlion in 2012 vier zetels verloor aan de nieuwe partij Inspraak. ‘Ik vind het spijtig dat we niet beloond werden voor wat we de voorbije zes jaar gepresteerd hebben’, aldus Morlion toen. Het wordt afwachten of hij deze bedenking dit jaar zal mogen herhalen.

Er worden heel wat sneren uitgedeeld langs beide zijden. De Poortere zegt dat de meerderheid niet wil samenwerken en dat de oppositie veel te weinig – nu ja – inspraak kreeg bij de beslissingen. Morlion repliceert dat hij de oppositie de voorbije vijf jaar amper heeft gehoord. Verbroederen bij een koffie en een koekje van Jules Destrooper – de biscuiterie ligt in het centrum van Lo – zit er dus niet meteen in.

Waarom moet ook de rest van Vlaanderen uitkijken naar de uitslag in Lo-Reninge?

Ondanks het tweepartijenstelsel kan het in Lo-Reninge best spannend worden. Dat er slechts ongeveer 2.500 kiezers zijn, maakt de verhoudingen des te interessanter.

In de Strijd om de Stad fileert de redactie van De Standaard in woord en beeld waar het bij de verkiezingen echt om draait in alle Vlaamse steden en Brussel.