Morgen staking van loodsen en sluiswachters
Foto: BELGA

De socialistische vakbond ACOD start morgen met stakingsacties tegen de hervormingsplannen die minister Homans in petto heeft voor de Vlaamse ambtenaren. De zeeloodsen en de sluiswachters op de binnenvaart leggen het werk neer.

De drie Vlaamse ambtenarenvakbonden ACV, ACOD en VSOA voeren deze week protestacties tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) met het ambtenarenstatuut.

De Vlaamse regering keurde eind juni een principiële beslissing goed om Vlaamse ambtenaren bij ziekte nog dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris uit te betalen. Daarna vallen ze terug op 65 procent. Bovendien worden de ontslagmogelijkheden voor statutairen uitgebreid.

Bij de betrokken diensten werken meer dan 20.000 ambtenaren. Het gaat onder meer om de loodsen en sluiswachters en de werknemers van VDAB, Kind & Gezin, Wegen en Verkeer, de justitiehuizen... De drie bonden houden nu vrijdag, 21 september, een stakingsdag voor alle ambtenaren die onder het Vlaams personeelsstatuut vallen. Het onderwijs en De Lijn horen daar niet bij, maar morgen gaan de acties al van start bij de loodsen en de sluiswachters.

Hierdoor zal de toegang van zeeschepen naar de haven van Antwerpen en de binnenvaart grote hinder ondervinden.