Aantal verkeersdoden historisch laag
Foto: Wouter Van Vooren

Het aantal mensen dat in de eerste zes maanden van dit jaar ter plaatse stierf bij een verkeersongeval op Belgische wegen, is met 14 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Dat geeft de jongste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute aan. Volgens het verkeersinstituut vielen nooit eerder zo weinig verkeersdoden in deze periode van het jaar. Het aantal letselongevallen bleef nagenoeg status quo, zo deelde Vias maandag mee.

In de eerste helft van 2018 vielen ter plaatse 191 doden bij verkeersongevallen, tegen 221 in dezelfde periode van 2017. De slachtoffers die tot 30 dagen na het ongeval aan hun verwondingen stierven, zijn daar niet in meegerekend.

Het aantal gewonden liep lichtjes terug met 1,7 procent van 23.865 naar 23.458, net als het aantal letselongevallen, dat van 18.754 naar 18.646 daalde, ofwel met 0,6 procent.

Het aantal doden daalde in zowel Vlaanderen (-11%) als in Wallonië (-18%). In Brussel kwamen ter plaatse zeven mensen in het verkeer om het leven in het eerste halfjaar, tegen 89 in Wallonië en 95 in Vlaanderen. Het aantal verkeersdoden daalde van alle Vlaamse provincies het sterkst in de provincie Antwerpen (van 30 naar 22 doden). In Limburg was er een stijging met elf doden (van 14 naar 25).

Meer fietsdoden in Vlaanderen

Het aantal doden ter plaatse daalde het sterkst bij de auto-inzittenden (van 114 naar 98). Bij de motorrijders was er een daling van 32 naar 21 doden en bij de bromfietsers van negen naar vier. Het aantal fietsdoden bleef voor België gelijk, maar daalde in Wallonië van zes naar nul en steeg in Vlaanderen van zestien tot 22.

In de weekends steeg het aantal doden dat overdag in België viel met vier, maar daalde het aantal mensen dat ’s nachts omkwam met dertien.

Vrachtwagenongevallen met senioren

Een opvallende negatieve tendens is volgens Vias het aantal senioren dat bij vrachtwagenongevallen om het leven komt. In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder steeg het aantal doden bij ongevallen met vrachtwagens van drie tot negentien (plus 16) in de eerste helft van dit jaar. In Vlaanderen kwamen zeven fietsers boven de 65 jaar om het leven in een ongeval waarbij een vrachtwagen betrokken was.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is ‘uiteraard blij’ met het lagere aantal verkeersslachtoffers. ‘Door deze daling komt de doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden per jaar tegen 2020 weer in zicht’, zegt hij in de mededeling. ‘Onder andere de verstrengde maatregelen tegen de recidivisten werpen hopelijk in de komende tijd nog verder hun vruchten af om de cijfers verder te laten dalen.’