Mia Doornaert: ‘Procedure is voorwendsel voor andere afrekeningen’
Mia Doornaert in ‘De afspraak op vrijdag’. Foto: Canvas

Mia Doornaert heeft vrijdagavond gereageerd op het protest van Vlaamse Auteursvereniging tegen haar benoeming als voorzitter van het Fonds voor de Letteren.

In juli werd bekend dat Mia Doornaert (72) Jos Geysels zou opvolgen als voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), de instelling die het Vlaamse letterenbeleid behartigt. Dat werd op flink wat kritiek onthaald, onder meer omdat ze niet volgens het boekje zou zijn verlopen. En dus stapte de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) naar de Raad van State voor de vernietiging van het benoemingsbesluit.

De columniste en voormalig journaliste van De Standaard laat het niet aan haar hart komen, bleek vrijdagavond op Canvas. ‘Ze doen wat ze niet kunnen laten, meer heb ik daar niet over te zeggen’, zei ze in De afspraak op vrijdag. Toch klonk het iets later dat de procedure voor de Raad van State volgens haar ‘een voorwendsel voor afrekeningen’ is. ‘Maar ik wil niet tot dat niveau afdalen. Ik kijk het wel aan.’ In juli had ze nog gezegd dat de hetze ‘politiek gemotiveerd’ was.

Toen Doornaert een brief kreeg waarin stond dat ze aangesteld was tot voorzitter, ging ze er naar eigen zeggen vanuit dat alles volgens de procedure verlopen was. Daarom beschouwt ze zich momenteel als benoemd. ‘Ik heb een brief met mijn benoeming (...) Ik ga ervan uit dat ik benoemd ben. Een beding bij de Raad van State werkt niet opschortend, voor zover ik weet. Ik zeg het nogmaals: ik zie het wel aan.’