Orde van Vlaamse Balies wijst Francken terecht
Het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Foto: belga
De Orde van de Vlaamse Balies botst andermaal met Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De Vlaamse advocaten zijn 'bijzonder misnoegd' over zijn uitlatingen nadat het illegale Servische gezin dat was ondergedoken, opnieuw werd opgepakt

'Politici moeten zich niet moeien met wat rechters beslissen, zeker niet wanneer ze lid zijn van de regering', zegt de Orde van Vlaamse Balies in een persbericht.

De onvrede draait rond Franckens reactie op het aanhouden van het Servisch gezin dat een tijdlang heeft vastgezeten in het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Het gezin was het eerste dat er werd ondergebracht in een gesloten gezinswoning, met het oog op een uitwijzing. Die uitwijzing liep echter vertraging op, omdat de kinderen in eigen naam een nieuwe asielaanvraag hadden gedaan. Omdat de repatriëring van het gezin daardoor niet binnen de wettelijk voorziene 28 dagen kon gebeuren, konden ze niet langer in het gesloten centrum verblijven. Daarom werd de familie begin deze week overgebracht naar een open gezinswoning in Sint-Gillis-Waas. 

En daar zijn ze gisteren gaan lopen. Maar vannacht werden ze gevonden bij vrienden in Kruibeke.

Francken twitterde daarover: 'Ik roep de advocaten op de nutteloze procedureslag te staken. Dit heeft geen zin en geeft enkel meer stress aan de kinderen.' Volgens hem is het gezin al 31 procedures begonnen in één maand tijd.

Het is over die uitspraak dat de Vlaamse advocaten struikelen.  'Het is niet aan hem om het zogezegd nutteloze karakter te beoordelen. Dat gebeurt door de rechters, op grond van de procedures die door de wetgever zelf werden gemaakt. Bovendien moet rekening worden gehouden met het recht dat iedere burger heeft om zich tot de rechter te wenden. Dat staat zo in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.'

De Orde van Vlaamse Balies zegt verder: 'Francken heeft het over het aantal juridische procedures die de advocaten van het gezin hebben aangespannen en hij beweert dat een kleine groep advocaten al jaren “grof geld verdient aan vreemdelingen al dan niet pro Deo”. Wij kunnen ons niet uitspreken over dit concrete dossier, maar wij kunnen als advocatuur enkel -nogmaals- herhalen dat het aan de rechter is om te oordelen of een procedure van toepassing is of niet en hij doet dat het best niet onder druk. Dat zijn nu eenmaal de regels van de rechtsstaat. Een advocaat kan niet plots minder zijn best doen om de rechtsregels te laten toepassen. En bovendien is het eigen aan de rechtsstaat dat burgers kunnen procederen tegen een overheid.'

Niet de eerste keer

Begin augustus was de Orde van Vlaamse Balies al met Francken gebotst over de aparte gesloten gezinswoningen. De orde was tegen de oprichting van die 'family units'. 

Francken haalde toen fors uit naar de Orde. 'Die Orde doet gewoon aan politiek, ze zijn de zoveelste opengrenzen-ngo met een links-activistische agenda', stelde hij. 'En de duizenden advocaten die zwijgen en slikken dit. Ik ontmoet heel vaak advocaten, overgrote deel steunt me volledig. Wat een markant verschil met 'hun' Orde.' 

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig