Eeklo: Op zoek naar nieuwe maatjes in het Meetjesland
Eeklo Foto: rr
Nu het kartel tussen socialisten en groenen gesprongen is, is duidelijk dat dezelfde coalitie in Eeklo allicht uitgesloten is. Lokale splinterpartijen en een gretig N-VA maken het de coalitiepartners misschien wel moeilijk.

Wat staat er op het spel?

Zes jaar geleden trok CD&V alleen naar de kiezer, zonder voormalige kartelpartner N-VA. Het bleef de grootste partij met tien zetels, N-VA bemachtigde er op eigen houtje zes en werd zo in één klap de tweede grootste. Toch mochten ze niet mee regeren, want burgemeester Koen Loete (CD&V) koos voor een coalitie met SP.A/Groen (vier zetels) en Open VLD (twee zetels).

De samenwerking tussen SP.A en Groen zet zich de komende verkiezingen niet voort. SP.A wil met een  ‘linkse, progressieve, lijst’ naar de kiezer trekken. Sommige kiezers waren naar eigen zeggen niet opgezet met de samenwerking met Groen. Daarom verkiezen de socialisten om de strijd deze keer alleen aan te gaan.

Groen komt op met een lijsttrekkersduo, dat samen kiezers zal proberen te overtuigen. Het ledenaantal van Groen verdubbelde de laatste jaren in Eeklo en het zijn die leden die mee mochten beslissen over de lijsttrekkers. Groen wil dat idee voortzetten en in de politiek ook zoveel mogelijk mensen betrekken bij het beleid.

Open VLD wil de volgende regeerperiode blijven besturen. Het wil evolueren van een ‘minifractie’ (twee zetels) naar een ‘maxifractie’ met vijf of zes zetels.

Hoe heeft de vorige coalitie het er vanaf gebracht?

De aanleg van de ring van Eeklo sleept al 45 jaar aan. Er was gehoopt dat die er zou liggen tegen de verkiezingen van 2012, maar nu is duidelijk dat er pas ten vroegste in 2022 auto’s over die ring zullen rijden. In mei 2018 werd voor het eerst wel concreet vooruitgang gemaakt in het dossier, door de aanstelling van architecten. Over een precieze timing zijn alle politici voorzichtig, want het dossier zit al jaren vast bij de Vlaamse regering. Ook buurtprotest zorgde voor vijf jaar vertraging.

De meerderheid maakte ook ruzie over het parkeervrij maken van het Marktplein in Eeklo tijdens de zomermaanden. Het gemeentebestuur keurde het voorstel goed, zonder meerderheidspartij Open VLD, die tegenstemde. 

Waarom zouden kiezers een nieuwe meerderheid in het zadel helpen?

Open VLD heeft het zwaar te verduren gekregen in Eeklo, na het vertrek van stemmenkanon Luc Vandevelde. De breuk kwam er vlak voor de verkiezingen in 2012 omdat Open VLD volgens Vandevelde een voorakkoord had met CD&V, en dat zinde hem niet. Vandevelde kwam in 2012 voor het eerst op met een eigen lijst, SMS Eeklo, en haalde ineens vier zetels binnen. Toch belandde Vandevelde in de oppositie. Dit jaar liggen de ambities hoog: verder groeien en meebesturen. Maar Vandevelde is geen kandidaat-burgemeester. Dat zal volgens hem afhangen van de coalitie en het aantal voorkeurstemmen.

N-VA werd buiten spel gezet bij de coalitievorming in 2012, ondanks een goede verkiezingsuitslag. Ze kwam voor het eerst zelfstandig op en werd meteen de tweede grootste partij in Eeklo. Lijsttrekker voor N-VA Eeklo, Hilde Lampaert, is ambitieus en wil dat de Vlaams-nationalisten de grootste partij in Eeklo worden en de volgende burgemeester leveren, namelijk zichzelf.

Het afdelingsbestuur van Vlaams Belang Eeklo stapte in 2014 collectief uit de partij, uit onvrede met inhoudelijke en strategische keuzes. Boegbeeld Peter Pauwels kondigde snel een nieuw project aan: Echt voor Eeklo (E.V.E). Deze onafhankelijke, lokale partij komt in oktober voor het eerst op. De lat ligt hoog voor deze nieuwe ploeg, ze wil goede cijfers halen om direct te kunnen deelnemen aan het beleid. Ze maakt zich sterk dat ze ‘de loopgravenoorlog tussen meerderheid en oppositie’ kan doorbreken.

Waarom moet ook de rest van Vlaanderen uitkijken naar de uitslag in Eeklo

Kunnen de twee jonge lijsten, EVE en SMS Eeklo, een verschil maken in Eeklo en een vuist maken tegen de traditionele partijen?

In de Strijd om de Stad fileert de redactie van De Standaard in woord en beeld waar het bij de verkiezingen echt om draait in alle Vlaamse steden en Brussel.