Voortbestaan Waalse regering niet zeker na 14 oktober
Het Waals parlement gaat een periode van grote onzekerheid tegemoet. Foto: belga

De strenge decumulregels zullen de politieke verhoudingen in Wallonië de komende maanden ingrijpend veranderen. Voor het Waals parlement dreigt een periode van bloedarmoede en complete stilstand. Met een beetje pech is zelfs de Waalse regering in gevaar.

Bonne gouvernance, goed bestuur. Al bij de verkiezingen van 2009 was het een groot thema in Wallonië. Een paar schandalen in de aanloop waren daar niet vreemd aan. Zo moest PS-minister Didier Donfut ...