Dendermonde: Nieuwe coalitie op til na zuinig bestuur
Het Vleeshuismuseum op de Grote Markt Foto: svl
In de Oost-Vlaamse stad pal in de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel wordt mobiliteit een onvermijdelijk verkiezingsthema. Dat de huidige coalitie zich voortzet, is alleszins uitgesloten. Het stadsbestuur zal dus wel zeker nieuwe accenten krijgen.

Wat staat er op het spel?

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is CD&V nog maar één keer niet als winnaar uit de bus gekomen: in 1994. Alle andere keren mocht het (mee) besturen. Na de laatste verkiezingen werd dat samen met SP.A.

Maar de verwachting is dat de huidige coalitie zich niet zal voortzetten, al was het maar omdat SP.A in een kartel met Groen naar de kiezer trekt. Niet dat er voortdurend ruzie was tussen CD&V en SP.A, maar er waren meer dan voldoende wederzijdse ergernissen.

Huidig burgemeester Piet Buyse trekt opnieuw de CD&V-lijst en gaat voor een derde termijn. Het wordt onder meer afwachten op hoeveel bijval SP.A-Groen nog kan rekenen. Zo kreeg lijsttrekker Niels Tas heel wat kritiek als schepen van Mobiliteit. Voorts heeft Vlaams Parlementslid Bart Van Malderen plaats geruimd voor een nieuwe, jonge generatie, en staat er ook een aantal onafhankelijken op de lijst.

De vraag is hoeveel stemmen de huidige meerderheid zal verliezen, en naar wie ze vervolgens zullen gaan. N-VA, SP.A-Groen en Open VLD hebben allemaal kandidaat-burgemeesters, maar niemand met de uitstraling van een Piet Buyse.

Hoe heeft de vorige coalitie het er vanaf gebracht?

De coalitie hield de voorbije jaren vooral de vinger op de knip. Er zijn weinig tot geen grote projecten uitgevoerd, hoewel die op sommige plekken broodnodig zijn. Voor de restauratie van het belfort kreeg het bestuur wel alle lof.

Burgemeester Buyse maakt zich voorts sterk dat hij van Dendermonde een veilige stad gemaakt heeft, onder meer omdat de lokale politie streng optreedt wanneer nodig, en een bruisende stad, omdat het bestuur feestcommissies, kermissen en wijkfeesten financieel ondersteunt.

De kritiek op een gebrek aan investeringen countert Buyse als volgt: ‘In tijden van crisis is het niet eenvoudig om een gezond financieel besluit te voeren. Toch is de huidige legislatuur daar in geslaagd.’ En de burgemeester is natuurlijk ook trots op de nieuwe bibliotheek, die al enkele prijzen in de wacht sleepte.

Waarom zouden kiezers een nieuwe meerderheid in het zadel helpen?

Mobiliteit wordt een belangrijk thema bij deze verkiezingen. Dendermonde is een verkeersknooppunt en heeft heel veel last van files. Ook aandacht voor de deelgemeenten zal een belangrijk thema zijn. En ook vanuit jeugd- en sportwerk is er een luide schreeuw om extra middelen en investeringen.

N-VA belooft alvast een andere aanpak van ‘de mobiliteit die in de soep draait’ en de ‘parkeerproblematiek’. Daarnaast hekelt ze het gebrek aan investeringen van het huidige bestuur, en belooft ze de deelgemeenten meer aandacht te geven. Open VLD heeft vier pijlers: middenstand, sociaal woonbeleid, veiligheid en de deelgemeenten. Ook de liberalen willen aan het parkeerbeleid morrelen. Ze willen het centrum ook herwaarderen, op ‘de manier waarop men dat bijvoorbeeld in Mechelen en Kortrijk doet’.

Ook Vlaams Belang belooft een betere aanpak van de mobiliteit. Vlaams Parlementslid Barbara Pas is de enige vrouwelijke lijsttrekker in Dendermonde en belooft ‘girl power’, en de partij wil ook aandacht voor de armoede bij eigen inwoners.

Kartel SP.A-Groen schaart zich ten slotte achter de slogan ‘Duurzaam voor elkaar’ en een stad waar het voor iedereen ‘goed leven’ is. Daar horen onder meer nieuwe sportinfrastructuur, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, bijkomende sociale woningen, een nieuw rusthuis en coöperatieve initiatieven rond groene energie bij.

Waarom moet ook de rest van Vlaanderen uitkijken naar de uitslag in Dendermonde?

Wordt Dendermonde een gemeente waar SP.A uit de boot valt? Of vinden de linkse partijen – na elkaar – ook aansluiting met een andere partij?

In de Strijd om de Stad fileert de redactie van De Standaard in woord en beeld waar het bij de verkiezingen echt om draait in alle Vlaamse steden en Brussel.