Damme: Christendemocratische scheurpartij vooral goed nieuws voor N-VA
De Damse vaart Foto: Dany Van Loo
Dissidenten uit CD&V Damme maken van komende verkiezen toch nog een spannend schouwspel. Met een fusie in het vooruitzicht staat er veel op het spel.

Wat staat er op het spel?

Al decennia wordt Damme gedomineerd door een ijzersterke CD&V-aanwezigheid die schommelt tussen de 15 en 17 zetels van de 21. In 2012 haalden de christendemocraten er nog 17, N-VA moest het doen met de resterende 4 zetels.

In 2012 voerde Dirk Bisschop de lijst aan. Hij haalde toen 2.847 voorkeursstemmen, bijna negen keer meer dan toenmalige N-VA-lijsttrekker Heidi Verstraete. In mei 2014 kwam Bisschop om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Vivenkappele, deelgemeente van Damme. De burgemeester overleed op 59-jarige leeftijd. Joachim Coens, zoon van gewezen minister Daniël Coens, nam de burgemeesterssjerp over. Hij is meteen ook CD&V-lijsttrekker voor Damme in oktober. In 2012 was hij de tweede populairste politicus.

N-VA trekt met Jan Van Meirhaeghe als lijsttrekker naar de verkiezingen. Van Meirhaeghe haalde in 2012 290 stemmen, wat hem minder voorkeurstemmen opleverde dan alle zeventien kandidaten voor CD&V.

Hoe heeft de vorige coalitie het er vanaf gebracht?

De laatste jaren was in Damme veel te doen over basisschool ‘t Dambord. De school flirtte met de grens van 24 leerlingen (het wettelijke minimumaantal). De bestaansonzekerheid van het schooltje deed bewoners zelf een petitie opstarten, die 183 handtekeningen verzamelde. Ondertussen lijkt de bestaanszekerheid van de school voor de komende jaren verzekerd, maar het item blijft spelen.  

Damme leed vorig jaar ook onder fusiekoorts. Het Oost-Vlaamse Maldegem was vragende partij, maar Damme hield de boot af. ‘Een fusie is geen noodzaak’, vond burgemeester Coens. Een fusie over de provinciegrenzen heen leek ook te complex. Toch liet Coens duidelijk ruimte voor toekomstige fusieplannen omdat de financiële noodzaak om dat te doen steeds groter wordt. Coens noemde in Het Laatste Nieuws expliciet Brugge, Beernem en Knokke-Heist, maar ook opnieuw Maldegem als potentiële partner. Ook N-VA Damme ziet op termijn de noodzaak van grotere entiteiten. Ze spreekt van een mogelijke ‘defusie’, zodat de polderdorpen bij Knokke zouden kunnen aansluiten en Damme eerder bij Brugge of Maldegem. N-VA benadrukt wel dat ze geen scenario’s naar voren schuift.

Liggen de fusieplannen moeilijk omdat de inwoners van Damme bovengemiddeld trots zijn op hun gemeente? Dat blijkt althans uit de gemeentemonitor. 84 procent is ook tevreden over de gemeente, dat is 8 procent beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Mobiliteit is natuurlijk ook een thema, maar uit de gemeentemonitor blijkt dat de Dammenaar toch relatief tevreden is. Het aantal verkeersongevallen is ook in dalende lijn, zelfs sneller dan het Vlaamse gemiddelde. Openbaar vervoer blijkt een heikel punt wegens vermeende onbereikbaarheid, De Lijn is niet zelden het mikpunt van de onvrede. Het stadsbestuur ondernam actie op het vlak van ruimtelijke ordening in het stadscentrum van Damme, maar zorgde ook voor een herbestemming van de voormalige militaire basis in Sijsele.

Waarom zouden kiezers een nieuwe meerderheid in het zadel helpen?

Staan de uitslagen van de Damse verkiezingen dan al in de sterren geschreven? Nee, want de CD&V-fractie moest de laatste jaren afrekenen met serieuze interne conflicten. Een gemeenteraad in februari van dit jaar, waar er enkele postjes werden verdeeld, verliep zeer tumultueus.

Uit die onvrede ontsproot zelf de nieuwe partij Damse Belangen van ex-gemeenteraadsleden Kelly De Sutter en Caroline Debbaut. Zij willen een oplossing bieden voor de ‘vastgeroeste’ meerderheid. In 2017 gaf De Sutter al een veelbesproken interview waarin ze als CD&V-raadslid kritiek gaf op haar eigen partij. Ze zei er onder meer dat Damme geen zorg draagt voor deelgemeente Moerkerke. De Sutter haalde als dertiende op de lijst in 2013 nog 481 voorkeurstemmen. De scheurlijst is vooral goed nieuws voor N-VA.

Waarom moet ook de rest van Vlaanderen uitkijken naar de uitslag in Damme?

CD&V-lijsttrekker Joachim Coens is gedelegeerd bestuurder van de Brugse Zeehaven. Hoewel hij niet het stemmenkanon is dat wijlen Dirk Bisschop was, moet er al veel gebeuren in oktober vooraleer het oranje blok in Damme ten val komt. CD&V mag niet minder dan zes zetels verliezen om alleen verder te besturen. Dat het vertrek van een misnoegde backbencher roet in het eten gooit, lijkt weinig waarschijnlijk.

In de Strijd om de Stad fileert de redactie van De Standaard in woord en beeld waar het bij de verkiezingen echt om draait in alle Vlaamse steden en Brussel.