Weggelopen Servisch gezin opnieuw naar gesloten centrum Steenokkerzeel
Foto: Photo News

Het Servische gezin dat gisteren was verdwenen uit de open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas, is vrijdag door de lokale politie opgepakt in Kruibeke. Het wordt teruggebracht naar het gesloten centrum van Steenokkerzeel, bevestigt de Dienst Vreemdelingenzaken aan De Standaard. Hun advocaten spreken van een 'schandalige klopjacht'.

'Het gezin is door de lokale politie aangetroffen in Kruibeke', vertelt een woordvoerder van Dienst Vreemdelingenzaken. 'Er waren aanwijzingen dat ze daar bij vrienden verbleven, en dat bleek te kloppen. Ze worden teruggebracht naar het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Daar kunnen ze opnieuw maximum 28 dagen worden vastgehouden, in afwachting van de afhandeling van hun asielaanvraag.'

Het gezin was het eerste dat in augustus werd ondergebracht in de speciaal voorziene woonunits voor families met kinderen in het gesloten centrum, met het oog op hun uitwijzing. Het gezin was namelijk al tweemaal eerder weggelopen uit een open terugkeerwoning om aan een uitwijzing te ontsnappen.

Die uitwijzing liep echter vertraging op, omdat de kinderen in eigen naam een nieuwe asielaanvraag hadden gedaan. Omdat de repatriëring van het gezin daardoor niet binnen de wettelijk voorziene 28 dagen kon gebeuren, konden ze niet langer in het gesloten centrum verblijven. Daarom werd de familie begin deze week overgebracht naar een open gezinswoning in Sint-Gillis-Waas. Bedoeling was dat het gezin daar verder zou worden begeleid met het oog op zijn terugkeer, maar donderdag bleek dat de vrouw en haar kinderen verdwenen waren uit de woning.

'Schandalige klopjacht'

De advocaten van het Servische gezin noemen de nieuwe arrestatie van hun cliënten 'een schandalige klopjacht' en vragen hun onmiddellijke vrijlating. 'Enkele uren na de tweets van de staatssecretaris (Theo Francken, red.) waarin hij aankondigde hen actief te zullen opsporen, heeft deze schandalige klopjacht geleid tot de nieuwe arrestatie van de kinderen. We betreuren de hardvochtige jacht ten aanzien van het gezin', klinkt het. De advocaten menen dat de opsluiting de kinderen 'een nieuw, nutteloos trauma' zal bezorgen.

'Hoewel de familie niet kan worden uitgezet tijdens de asielprocedure, zijn ze opnieuw gearresteerd, wat volstrekt nutteloos is. De kinderarts en kinderpsychiater, die hen bezochten in het detentiecentrum, vrezen voor gedragsstoornissen bij de kinderen. (...) Ze hebben geen enkele band hebben met Servië, en zullen er geen toegang hebben tot onderwijs, onderdak of medische zorgen. De rapporten zijn duidelijk: ze worden veroordeeld tot bedelen of prostitutie.'

'Nutteloze procedureslag'

Op Twitter roept staatssecretaris Francken (N-VA) de advocaten van de familie echter op de 'nutteloze procedureslag' te staken. Volgens de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie zorgen net die procedures voor 'meer stress bij de kinderen'.

Eind september wordt een uitspraak verwacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over de asielaanvraag van de kinderen. Afhankelijk van die beslissing moeten het gezin dan het land uit, of kan het alsnog blijven.