Servisch gezin verdwenen uit open terugkeerwoning
Repatriëringscentrum 127 Bis in Steenokkerzeel Foto: Photo News

Het Servisch gezin dat een tijdlang in het gesloten centrum van Steenokkerzeel verbleef, is vertrokken uit de open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas. Dat meldt Sud Presse en bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Volgens de regelgeving mocht de Dienst Vreemdelingenzaken het gezin, een moeder en vier kinderen, twee weken opsluiten en hun opsluiting nog eens met twee weken verlengen. Omdat de repatriëring van het gezin niet binnen de wettelijk voorziene 28 dagen kon gebeuren, konden ze niet langer in het gesloten centrum verblijven. Daarom werd de familie begin deze week overgebracht naar een open gezinswoning (FITT). Bedoeling was dat het gezin daar verder zou worden begeleid met het oog op zijn terugkeer, maar intussen hebben de vrouw en haar kinderen de woning verlaten. Het is onduidelijk waar het gezin nu verblijft.

Francken reageert via Twitter dat het gezin ondergedoken is in de illegaliteit. Voor hem is detentie de enige oplossing om de wet toe te passen, wanneer een gezin niet vrijwillig wil vertrekken.

 

 

Het gezin was het eerste dat werd ondergebracht in de speciaal voorziene woonunits voor families met kinderen in het gesloten centrum, met het oog op hun uitwijzing. Die uitwijzing liep vertraging op, omdat de zesjarige dochter in eigen naam een nieuwe asielaanvraag had gedaan. Staatssecretaris Francken vond dat proceduremisbruik. ‘Er wordt misbruik gemaakt van de bestaande procedures door in naam van de kinderen een asielaanvraag in te dienen. Dit ondanks het feit dat alle voorgaande asielaanvragen een negatief antwoord kregen’, aldus Vreemdelingenzaken.

Francken wil graag het betrokken kb aanpassen zodat de wettelijke termijn wordt opgeschort wanneer gezinnen 'allerhande nieuwe nutteloze procedures' opstarten. Op die manier zou men als het ware de pauzeknop kunnen indrukken en zouden gezinnen met kinderen langer dan de wettelijke termijn van vier weken opgesloten blijven in Steenokkerzeel.

Eerder was het gezin al twee keer uit een open terugkeerwoning gaan lopen, de laatste keer amper na één dag. Dat was ook de reden waarom het gezin werd opgesloten.