Waar wilt u een snelheidscontrole?
Foto: BELGA

De politie houdt op 17 oktober en 18 oktober voor de tiende maal een flitsmarathon. Burgers kunnen zelf aangeven waar ze snelheidscontroles willen.

De politie vraagt de burgers hun steentje bij te dragen aan de verkeersveiligheid. Tot 10 oktober kan iedereen op een interactieve kaart aangeven waar ze een snelheidscontrole willen, en waarom. Redenen kunnen bijvoorbeeld een schoolomgeving zijn, geluidsoverlast of een gevaarlijk weg. Deze informatie wordt door het verkeersinstituut Vias verzameld en doorgestuurd naar de betrokken politiezones.

Tijdens de flitsmarathon worden gedurende 24 uur op veel plaatsen flitscamera’s geplaatst, met als doel de weggebruikers te sensibiliseren. ‘In een ideale wereld wordt niemand geflitst’, zegt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie. ‘De bedoeling van de flitsmarathon is niet om hoge cijfers te halen en zo veel mogelijk bestuurders te betrappen. De weggebruikers moeten beseffen dat minder snel rijden veel voordelen heeft: meer veiligheid, een daling van het aantal ongevallen, minder files en een snellere aankomst op de bestemming.’

Hoge snelheid is ‘te normaal’

De publieke opinie heeft een te positief beeld van snelheid, in tegenstelling tot alcohol. Veel chauffeurs vinden te snel rijden ‘normaal’ en amper een gevaar, terwijl het nog steeds de grootste oorzaak van ongevallen is. Er wordt geschat dat dertig procent van de zware ongevallen een rechtstreeks gevolg is van overdreven of niet-aangepaste snelheid. In België zijn jaarlijks 200 verkeersdoden te betreuren vanwege een bestuurder die te snel rijdt.

Om een snelheidscontrole aan te vragen, kan u hier terecht.