Jan Fabre: ‘Wie beweert dat ik grens heb overschreden, vraag ik om procedures te volgen’
Foto: AFP

In een persbericht zegt Jan Fabre ‘aangeslagen’ te zijn na de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kunstenaar zegt ook de ontstane mediastorm te betreuren. Zijn theatergezelschap haalt intussen hard uit naar de danseressen en beschuldigt hen van het creëren van een mediaspektakel.

‘Ik weet van mezelf dat ik direct kan overkomen als regisseur. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen’, zegt Fabre in een persbericht dat zijn gezelschap Troubleyn donderdagmiddag uitstuurde.

‘Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om een beroep te doen op de beschikbare procedures. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen. Ik betreur dat deze mediastorm een heel gezelschap meesleurt en een eerlijk proces in de weg staat.’

Twintig (voormalige) werknemers hebben Fabre donderdag in een open brief beschuldigd van seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Volgens de danseressen vertoont het gedrag van de choreograaf en theatermaker 'duidelijke patronen doorheen de tijd'. De brief lijst verhalen op die zouden hebben plaatsgevonden van eind jaren negentig tot dit voorjaar.

Theatergezelschap Troubleyn zegt dat de open brief van de klagers volstaat met insinuaties 'waarin alles op één hoop wordt gegooid'. 'We zijn afgelopen seizoen eenmaal op de hoogte gesteld van een melding van een van de dansers. Het gezelschap heeft er alles aan gedaan om deze melding op een open en objectieve manier te bespreken, waarop de dame in kwestie nooit is willen ingaan.'

Mediaspektakel

'Dat de dames nu via een open brief in de media heel veel moed wordt toegeëigend, vinden wij dubbel', gaat Troubleyn verder. 'In plaats van te kiezen voor een mediaspektakel op basis van geruchten, had het van meer moed getuigd om te vertrouwen in de rechtsgang en de formele procedures van het gezelschap. Een professionele werking kan geen stappen ondernemen op basis van geruchten. Het gezelschap hoopt dan ook dat iedereen met klachten de officiële weg bewandelt, zodat alles zo snel mogelijk wordt uitgeklaard door de juiste instanties. We zullen uiteraard onze volle medewerking verlenen aan een eventueel officieel onderzoek, zoals vandaag gesuggereerd door minister van Cultuur Sven Gatz.'

Troubleyn beschuldigt de dames niet alleen van het creëren van een mediaspektakel, maar ook van het verspreiden van leugens. 'De open brief staat vol met insinuaties waar alles op één hoop wordt gegooid. Het doet pijn om een heleboel onwaarheden te lezen. Er bestaat geen ‘semigeheime’ fotopraktijk. Het betreft een bekend kunstproject van Jan Fabre als beeldend kunstenaar. Een aantal foto’s werd gepubliceerd en gebruikt als basis voor een reeks kunstwerken. Seks als pasmunt om een solo te verkrijgen, ook dat wordt eveneens met de grootste klem ontkend.'

Vertrouwenspersoon aangesteld

'Niemand wordt gedwongen om bepaalde zaken te doen die voor hem of haar als grensoverschrijdend worden ervaren. Het raakt het gezelschap dat er wordt beweerd dat bij Troubleyn niets bespreekbaar zou zijn, terwijl er een vertrouwenspersoon is aangesteld en dat het arbeidsreglement de informele en formele procedure ook expliciet vermeldt', klinkt het ten slotte. 'Voor wie de interne procedure niet volstaat, die kan een beroep doen op de externe preventieadviseur psychosociale aspecten. Op die manier kan er op een objectieve en professionele manier met klachten omgegaan worden.'

Troubleyn heeft naar eigen zeggen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uitgenodigd voor een gesprek.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in