Jeugdraad sluit leden van Schild & Vrienden uit
Betoging in Gent, vorige week, tegen Schild & Vrienden. Foto: belga
De Jeugdraad heeft vier van zijn rechtstreeks verkozen raadsleden uitgesloten. Het gaat om de vier die banden hebben met 'Schild en Vrienden', zoals vorige week bleek uit een reportage op Pano.

Volgens de Pano-reportage was het de bedoeling van de vier om te infiltreren in de Vlaamse Jeugdraad en het beleid te verrechtsen. De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering over jeugdzaken.

Vorige week besliste de Jeugdraad daarom om, zoals de reglementen voorschrijven, een procedure op te zetten met deze vier betrokken adviseurs. Vanavond besliste de adviesraad om de vier uit de adviesraad en uit de organisatie te zetten. De betrokkenen hebben hun ontslag aanvaard, zo zegt de Vlaamse Jeugdraad.

De Jeugdraad beklemtoont dat er intern gesprekken hebben plaatsgehad met elk van de vier adviseurs. 'Op basis van vastgestelde feiten en deze gesprekken kwam de adviesraad - bestaande uit 16 stemgerechtigde leden - tot het besluit om alle vier te ontslaan'.

Voorts zegt de Jeugdraad: 'Niet alleen hebben ze onze organisatie ernstige schade berokkend, er is ook een grote vertrouwensbeuk tussen hen en onze organisatie. In welke mate elk van deze vier betrokken waren bij Schild & Vrienden en of zich al dan niet schuldig hebben gemaakt aan racistische en discriminerende uitspraken, daarvoor plaatsen wij ons vertrouwen in het gerecht.'

De Vlaamse Jeugdraad zegt nog dat er voor alle jongeren een plek is in de organisatie, 'maar er zijn duidelijke grenzen'. 'Voor de racistische en discriminerende uitspraken die we vorige week in de Pano-reportage zagen is binnen onze organisatie geen plaats: gisteren niet, vandaag niet, morgen niet.'