Orban: ‘Europa veroordeelt Hongarije omdat het geen land van migranten zal worden’
Viktor Orban Foto: AFP

De Hongaarse premier Viktor Orban is ervan overtuigd dat Europa zijn land zal terechtwijzen voor de manier waarop het migranten aanpakt, al blijft hij zijn handelwijze verdedigen. ‘U staat op het punt Hongarije het recht te ontnemen zijn belangen te verdedigen’, zei hij in een toespraak voorafgaand aan de stemming over het al dan niet lanceren van de alarmbelprocedure tegen Hongarije.

Het parlement stemt woensdag over een rapport van het Nederlandse Europarlementslid Judith Sargentini. Daarin schrijft de groene politica dat in Hongarije de rechtsstaat in het gedrang is. De ngo’s worden er in hun werking bedreigd, de laatste vrije media worden aan banden gelegd en het is nog maar de vraag of de bekende door George Soros gesteunde CEU-universiteit kan openblijven.

Of Sargentini voldoende steun krijgt staat lang niet vast, maar voor Orban is het duidelijk dat het rapport wordt goedgekeurd. ‘Ik weet dat jullie je keuze al hebben gemaakt’, zei hij in de plenaire zitting in Straatsburg. ’Jullie zullen zo niet alleen een regering veroordelen, maar ook een land en een natie.’

‘Geen natie van migranten’

Volgens Orban is het hele rapport een belediging voor de Hongaren. ‘U zegt niets minder dan dat Hongarije niet betrouwbaar is. Dit rapport respecteert de Hongaren niet, gebruikt dubbele standaarden en zijn goedkeuring zal in strijd zijn met de Europese verdragen.’

Hongarije, aldus Orban, zal het recht ontnomen worden zijn belangen te verdedigen. ‘Hongarije zal veroordeeld worden omdat de kiezer er beslist heeft dat het geen land van migranten zal worden.’

‘U spreekt niet voor heel het land’

Het rapport zorgde in het parlement voor een stevige discussie. Zo gaf Guy Verhofstadt, fractieleider van de liberalen, aan dat Orban volgens hem ‘niet voor het hele land’ sprak, maar louter als ‘een lid van de regering’

De Duitse socialist Udo Bulmann wees erop dat er al jaren met Hongarije wordt gepraat, maar dat dit volgens hem nog niets heeft opgeleverd. Hij wees ook op een eerder rapport van het Europese fraudebestrijdingsagentschap, waar Hongarije bovenaan de lijsten staat.

Ook de Groenen herinnerden aan de waslijst aan zaken waaruit blijkt dat de democratie in Hongarije er niet goed aan toe is: nepotisme, misbruik van fondsen, inperken van de vrije media en het passeren van de rechtelijke macht is voor de fractie genoeg reden om het rapport aan te nemen.

Op de banken van de nationalistische en extreem-rechtse fracties kon Orban wel op begrip rekenen.

‘Dialoog opstarten’

In het parlement is het vooral uitkijken naar de houding van de EVP-fractie, waar ook de partij van Orban, Fidesz, toe behoort. Fractieleider - en sinds vorige week kandidaat-Commissievoorzitter - Manfred Weber zei dat zonder toegevingen van de Hongarijen het ‘nodig kan blijken’ het rapport-Sargentini goed te keuren en het desbetreffende artikel 7.1 van het Europees verdrag op te starten.

Weber benadrukte wel dat dat artikel in de eerste plaats bedoeld is om een dialoog op te starten met een lidstaat die in gebreke is. Het is pas in een later stadium dat er gesproken kan worden over een eventuele schorsing van het stemrecht van de lidstaat in de Europese ministerraden.