Arco-gedupeerden pessimistisch over vergoeding
Foto: Bart Dewaele, BDW

Uitstel van de beursgang van Belfius, en de daaraan gekoppelde vergoeding voor de Arco-coöperanten zou wel eens afstel kunnen betekenen. Dat vrezen de belangengroepen Geld Terug van Arco en Arcoparia’s na de aankondiging dat er voorlopig geen beursgang komt. Beleggersorganisatie Deminor begrijpt de beslissing wel. Ze vraagt om nog voor de beursgang een schikking te bereiken.

‘Belfius zegt te wachten op Europa, de regering zegt te wachten op de experts, iedereen beweert te wachten op iedereen, het is wachten op Godot’, zegt Geert Lenssens, de raadsman van de twee actiegroepen van gedupeerde coöperanten.

Enveloppe

De regering had deze zomer nog beslist om tot 30 procent van Belfius naar de beurs te brengen. Voor de vergoeding van de Arco-spaarders was sprake van een enveloppe van 600 miljoen euro, waarmee tot 40 procent van de oorspronkelijke inleg vergoed kon worden. Dat fonds zou gevuld worden door bijdragen van Belfius, Beweging.net en de staat, aangevuld met 400 miljoen euro die Belfius zou uitkeren via een dividend, voorafgaand aan de beursgang.

Dat voorstel van 40 procent was een ‘schijnmanoeuvre van de regering om tijd te winnen’, stelt Lenssens nu vast. ‘De kans dat Europa dit zou goedkeuren is zo goed als nihil, omdat het grootste deel van de vergoeding via de staat komt en dat neerkomt op verboden staatssteun.’ De actiegroepen begrijpen volgens de advocaat niet waarom het geld niet rechtstreeks van Belfius kan komen.

‘Kan onmogelijk slagen’

Beide dossiers zijn gekoppeld, maar omwille van andere redenen. ‘De verenigingen menen dat een bank onmogelijk in een succesvolle beursgang kan slagen op het moment dat duizenden ontevreden klanten tegen die bank procederen en haar aansprakelijkheid inroepen.’ Geld Terug van Arco en Arcoparia’s betreuren dat er eerder dit jaar geen schikking kwam, toen het beursklimaat wel beter was.

De twee organisaties voeren al langer een procedure tegen de staat en Belfius. Al meer dan 4.700 actieve eisers en medestanders hebben zich erachter geschaard, klinkt het. In het najaar plannen ze verdere actie. Ze willen het aantal deelnemers aan de procedure vertienvoudigen.

'Staat erbuiten houden'

Vooraleer Belfius naar de beurs gaat, moet er een schikking komen om het Arco-dossier op te lossen. Dat zegt het juridisch adviesbureau Deminor in reactie op het uitstel van de beursgang van Belfius. 'Het is een verstandige beslissing gezien de marktomstandigheden en het feit dat er geen oplossing is voor het Arco-dossier', zegt Erik Bomans van Deminor.

'Een beursgang zonder oplossing voor Arco is niet raadzaam', vindt Bomans. Het kantoor procedeert namens 2.400 mensen tegen Arco, Belfius, de staat en gewezen Arco-topvrouw en huidig vereffenaar Francine Swiggers. De zaak werd opgestart voor Arcopar Actieteam. Het adviesbureau pleit al lang voor een schadevergoeding om de gedupeerde coöperanten te vergoeden. De opportuniteit voor een beursgang zal zich later opnieuw voordoen en dan moet er een oplossing zijn.

Deminor pleit voor een pragmatische oplossing. 'Hoe meer de Belgische staat erbuiten blijft, hoe makkelijker het op te lossen wordt. Als Belfius zelf het initiatief neemt en rond de tafel gaat zitten, dan zal Europa er niet naar kijken. Europa zal dan zeggen dat het om regeling van een commercieel geschil gaat en dat dit niet zijn bevoegdheid is.'