Prins Laurent wil Libische miljoenen recupereren via nieuwe vzw Environment Network
Foto: rr
Nadat hij zijn ecohuis heeft moeten verkopen omdat hij niet meer uit de kosten kwam en het Antwerpse dierendispensarium vorige maand moest sluiten, komt prins Laurent met een nieuw project: Environment Network, een vzw die er vooral moet voor dienen dat hij de 48 miljoen euro die Libië hem nog verschuldigd is, kan recupereren.

Laurent wordt volgende maand 55 jaar en heeft nog niet veel van zijn leven gebakken. Omdat hij langs alle kanten wordt tegengewerkt, zegt hij zelf. Toch vindt hij altijd nog de moed om na elke mislukking weer recht te staan en opnieuw te beginnen. Ook nu weer. Nadat voor de zomer zijn Renewable Energy House (Ecohuis) moest worden verkocht omdat ze niet meer uit de kosten geraakten en zijn dierendispensatium in Antwerpen eind augustus de deuren moest sluiten, verscheen op 6 september in het Belgisch Staatsblad de statuten van Environment Network asbl. Met als verantwoordelijken de prins zelf, zijn vrouw Claire Coombs en Etienne Vrebos, vriend en vertrouweling van Laurent. Adres van de vzw is … Clairlaan in Waterloo.

Het doel van de nieuwe vzw is even breed als weinig zeggend: “de oprichting, ontwikkeling en/of het beheer van milieu- en ecologische projecten, zowel nationaal als internationaal”, zo lezen we in de oprichtingsstatuten. Het enfant terrible van het koningshuis denk onder meer aan de oprichting van ecologische interventieteams, experts die kunnen uitrukken naar gebieden waar de bevolking en het ecosysteem zwaar te lijden hebben.

Herbebossing Libische woestijn

Concrete projecten zijn er nog niet op dit moment. Plannen wel. Vooral om geld binnen te halen. Dat zou moeten gaan via subsidies, toelagen, giften, fondsenwervingen, legaten en andere testamentaire beschikkingen.

Environment Network zal ook de activiteiten en het nettovermogen van de vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust), die in vereffening gaat, overnemen, weet Apache.be. Daar ligt mogelijk een fortuin op Laurent te wachten.

Want op 20 november 2014 veroordeelde het Brusselse Hof van Beroep de Libische staat tot het betalen van een schadevergoeding van 38.479.041 euro aan GSDT. In 2010 verbrak de familie Khadaffi eenzijdig een contract over de herbebossing van duizenden hectaren woestijn aan de kust van het Afrikaanse land. Vermeerderd met de interesten en de gerechtskosten is Libië vandaag meer dan 48 miljoen euro verschuldigd aan de voormalige vzw van de prins. Als het geld is terugbetaald, moet het worden aangewend voor een andere vzw of stichting met hetzelfde sociale oogmerk, staat in het vonnis.