Vlaamse ambtenaren plannen staking op 21 september
Foto: Photo News

De ambtenarenvakbonden bij de Vlaamse overheid plannen een staking op 21 september. Dat bevestigen ACV en VSOA maandag. Bij het onderwijs en De Lijn worden geen acties gehouden.

De bonden protesteren tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) met het ambtenarenstatuut.

De Vlaamse regering keurde eind juni op voorstel van Homans een principiële beslissing goed om Vlaamse ambtenaren bij ziekte nog dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris uit te betalen. Daarna vallen ze terug op 65 procent. Bovendien worden de ontslagmogelijkheden voor statutairen uitgebreid.

Er zal maandag nog een stakingsaanzegging overgemaakt worden aan de minister, aldus Ilse Remy van de christelijke ACV Openbare Diensten. De actie zal gelden voor alle ambtenaren die onder het Vlaamse personeelsstatuut vallen. Het onderwijs en De Lijn horen daar niet bij.

Maandagochtend vond al een eerste van verschillende personeelsvergaderingen plaats. 'Het zit heel hoog bij de personeelsleden. De actiebereid is groot. De mensen zeggen dat dit niet meer kan', aldus Remy.

De socialistische vakbond ACOD heeft al een stakingsaanzegging lopen en voerde de voorbije weken al verschillende acties uit protest tegen de hervorming van het ambtenarenstatuut. Vorige maandag blokkeerde de vakbond nog verschillende sluizen op de binnenwateren in Vlaanderen. Ook de liberale VSOA zal de acties tegen de harmonisering van het personeelsstatuut ondersteunen.