Eén nationaal administratief centrum voor transmigratie
Centrum 127 Bis in Steenokkerzeel Foto: Photo News

Er komt een nationaal administratief centrum voor transmigratie in het centrum 127 bis in Steenokkerzeel, waar iedereen naartoe zal gebracht worden die via ons land op doortocht is naar het Verenigd Koninkrijk.

Dat maken minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maandag bekend. De maatregel is onderdeel van een heel pakket 'maatregelen tegen transmigratie'.

Het is de bedoeling dat alle personen die via België op doortocht zijn naar het VK zullen overgebracht worden naar het nieuwe centrum, dat dus geïntegreerd wordt in het huidige gesloten centrum 127 bis. ‘In een eerste fase zal het gaan om groepen migranten die bij grotere acties worden aangetroffen. Maar het is de bedoeling dat op korte termijn alle migranten die - waar dan ook in het land - door lokale of federale politie worden opgepakt hiernaartoe worden gebracht’, klinkt het op het kabinet-Jambon.

Ontlasten

In het centrum zal de federale politie dossiers administratief afhandelen. Ze kunnen er vingerafdrukken afnemen of opzoekingen in databanken uitvoeren. Maar de betrokken personen zullen er ook opgesloten kunnen worden in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. 'Dit zal de lokale politiezones substantieel ontlasten', klinkt het. De federale politie zet extra politievoertuigen in, het leger zorgt dagelijks zelfs voor een bus.

De maatregel maakt deel uit van een heel pakket maatregelen dat Jambon en Francken maandag voorstellen. Zo wordt op korte termijn ook voorzien in de verdubbeling van de capaciteit in gesloten centra, specifiek voor personen die illegaal op doortocht zijn, van 70 naar 160 plaatsen. Op de middellange termijn is het de bedoeling dat Francken bijkomende capaciteit creëert via een plan waar hij nog mee naar de regering zal trekken. Vanuit die gesloten centra wordt de terugkeer georganiseerd naar het thuisland of naar het eerste land van binnenkomst in Europa. Daarnaast komen er intensievere politiecontroles op de reisroutes van de zogenoemde transitmigranten.

Het pakket maatregelen bevat negen actiepunten:

  • In gesloten centra wordt het aantal plaatsen voor transmigranten op korte termijn opgetrokken van 70 naar 160. Op middellange termijn zal Francken naar de regering gaan met een plan om zo snel mogelijk bijkomende capaciteit te creëren.
  • Intensievere controles op de reisroutes van migranten, zoals snelwegparkings, stations, etc. De gouverneurs zullen het federale beleid moeten vertalen naar de lokale besturen.
  • Er komt één nationaal administratief centrum voor transmigratie in Steenokkerzeel.
  • Jambon zal toenadering zoeken met Brussels burgemeester Philippe Close (PS). Het doel: het ontmantelen van het Maximiliaanpark als migratiehub die gebruikt wordt door mensensmokkelaars. 
  • Verdere focus op ontmaskering en ontmanteling smokkelbendes via gerechtelijke onderzoeken. 'Het uitlezen van gsm's is zeer belangrijk', aldus Jambon.
  • Haven van Zeebrugge moet beter beveiligd worden.
  • Intensiever samenwerken met Groot-Brittannië. Er is momenteel al overleg bezig rond intensere beveiliging op Belgisch grondgebied. De Britse border police (grenspolitie) zal hoogstwaarschijnlijk versterkt worden, zowel in Zeebrugge als meer landinwaarts.
  • Meer beveiliging op snelwegparkings.
  • Meer en intensievere ontradingscampagnes naar potentiële slachtoffers van mensensmokkel om naar ons land te komen. 'De bedoeling is om op sociale media de strenge maatregelen die de Belgische regering neemt via gerichte boodschappen naar specifieke nationaliteiten te communiceren.'