D66-boegbeeld Pechtold onder druk door liefdesaffaire
Alexander Pechtold Foto: AFP

Alexander Pechtold, leider van de Nederlandse regeringspartij D66, komt steeds meer onder druk als gevolg van een liefdesaffaire die de voorbije dagen de media bij onze noorderburen domineerde. Het vertrouwen van de kiezer in Pechtold en in zijn partij zakt steeds verder weg, blijkt uit de jongste peiling van Maurice De Hond.

De relatie tussen D66-leider Alexander Pechtold en het Meppelse raadslid Anne Lok is al een tijdje voorbij. D66 heeft de affaire, die Pechtold trouwens nooit heeft ontkend, altijd afgedaan als een privézaak. Maar deze week stapte Lok op als raadslid en hing ze in haar ontslagbrief de vuile was over haar ex-minnaar buiten. Daardoor vreest de partij nu averij op te lopen.

Volgens Lok wil Pechtold ‘karaktermoord’ op haar plegen. Daartegen wil ze zich naar eigen zeggen verweren ‘door zijn misbruik, wangedrag en opportunisme’ aan de kaak te stellen.

Pechtold zegt zich niet te herkennen in het beeld dat Lok van hem schetst. Hij nam een advocaat en doet er verder het zwijgen toe. Maar de schade is geleden. Veel partijleden vrezen dat D66 bij de volgende verkiezingen stemmen zal verliezen.

Er heerst onder D66’ers ook morele afschuw over het gedrag van hun partijleider, zoals beschreven in het roddelblad Privé.

Eervolle aftocht

De kwestie lijkt het einde in te luiden van Pechtolds partijleiderschap. Er broeide immers al langer onvrede, zowel over de standpunten die hij innam als over zijn gedrag. Zo is hij het mikpunt van spot voor Geert Wilders van de PVV omdat hij een appartement in Scheveningen kreeg van een Canadese diplomaat en het niet bij de bevoegde diensten had gemeld.

Het wordt hem tevens kwalijk genomen dat hij bij de regeringsvorming instemde met de afschaffing van het raadgevend referendum, terwijl de partij altijd voor volksraadplegingen heeft gepleit. Hetzelfde geldt voor de afschaffing van de dividendbelasting.

D66’ers houden er rekening mee dat Pechtold voor het partijcongres op 6 oktober zijn aftreden aankondigt, schrijft het NRC. Ze gunnen hem wel een eervolle aftocht. Hij is per slot van rekening de man die de partij in 2006 nieuw leven inblies toen ze op sterven na dood was.

Peiling

Uit de jongste peiling van Maurice de Hond blijkt zondag dat Pechtold van alle fractievoorzitters het laagste (6,1) scoort bij zijn achterban. De meeste andere fractievoorzitters halen een score bij hun kiezers tussen de 7 en 8. Toen Pechtold nog in de oppositie zat (tussen 2006 en 2017), was hij bij de drie best scorende voorzitters.

De Hond stelde ook vragen over politici en hun privacy. Van de ondervraagde kiezers vindt 43 procent dat wat een politicus privé doet buiten de publiciteit moet blijven. Van de D66-kiezers vindt zelfs twee derde dat. Maar ruim de helft van de ondervraagden vindt wel dat nu de affaire van Pechtold in de openbaarheid is gekomen, hij er tekst en uitleg over zou moeten geven.

Ook het aantal zetels van D66 is het laagst in acht jaar, blijkt uit de peiling. Als er nu verkiezingen zouden zijn, haalt de partij elf zetels, net als het CDA. Voor de christendemocraten is het de laagste score in zes jaar. De coalitie zou uitkomen op 55 zetels. Op dit moment hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie een nipte meerderheid van 76 zetels in de Nederlandse Tweede Kamer.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in