Peeters vraagt Jambon ‘tekst en uitleg’ over rekrutering politie
‘Een politieman moet oké zijn.’ Foto: ISOPIX

‘Ik ga tekst en uitleg vragen van het kabinet Jambon.’ Vicepremier Kris Peeters (CD&V) toont zich bezorgd over de integriteit van de aspirant-politieagenten.

Met bezorgdheid las Kris Peeters de berichtgeving in De Standaard over de selectieproeven die de politieschool voorafgaan. Politieke druk zou daarbij de integriteitsstandaarden onder druk zetten. Volgens goed geplaatste bronnen wordt de lat ‘bijna op de grond gelegd’.

‘Bij de aanwerving van nieuwe politierekruten moet de kwaliteit worden gegarandeerd. De overheid moet daarbij investeren in mensen. Het kan niet dat voor het onderdeel integriteit de lat naar omlaag wordt gelegd. Ik ga dan ook tekst en uitleg vragen aan het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.’

Peeters beseft dat de toegenomen veiligheidscultuur en het tekort aan politieagenten ‘druk’ op de ketel zet. ‘Dat impliceert dat sommige normen kunnen worden bijgesteld, bijvoorbeeld inzake fitheid, lengte of diploma. Daarmee kan ik leven. Maar op het vlak van integriteit moet de lat even hoog blijven. De politie heeft het monopolie over het gebruik van legitiem geweld. Een politieman moet oké zijn.’

Geen scheldpartijen

De Antwerpse CD&V-kopman deed zijn uitspraak in de marge van de aftrap van zijn campagne in Berchem. Daarbij hekelde hij het gecentraliseerde politiebeleid in Antwerpen. ‘We moeten attent zijn en luisteren wat er leeft. Dankzij wijkagenten die aanwezig zijn in de buurt en dankzij bereikbare politiekantoren die open zijn op momenten dat jij hen nodig hebt. Dan krijg je attent en alert bestuur.’

Hij benadrukte dat CD&V past voor een vuile campagne. ‘Bij ons geen misplaatste grappen over transmigranten, bij ons geen uitspraken over wie emotioneel geschikt is, bij ons geen verdachtmakingen zonder bewijzen. Wij hebben geen tijd voor scheldpartijen, wij hebben het te druk met de Scheldestad.’