Politievakbond: ‘Pure schande als dit klopt, maar vrezen ervoor’
Foto: Photo News

Als de aangehaalde voorbeelden kloppen van ongeschikte politiekandidaten die toch door de selectie raken, dan is dat een enorme klap voor het imago van de politie. Dat heeft de vakbond ACV Politie gezegd.Vakbond VSOA denkt dat de berichten afkomstig zijn van medewerkers die hervorming van de selectieprocedure willen boycotten.

Door het grote tekort aan politieagenten, mogen veel kandidaten die ongeschikt bevonden worden tijdens de selectie er tóch aan de slag. Daarbij onder andere personen die onder invloed van xtc, speed en cocaïne achter het stuur zaten of iemand van wie de familiale banden met Syriëstrijders volgens een analyse ‘een groot risico’ vormen. Dat blijkt uit een onderzoek van De Standaard.

‘Een pure schande als dit klopt, maar ik vrees ervoor. Dit moet onderzocht worden’, aldus Joery Dehaes van ACV Politie. De vakbondssecretaris zegt geen concrete aanwijzingen te hebben over de aangehaalde voorbeelden, maar er zijn wel signalen dat er politiekandidaten slagen die niet het vereiste niveau halen. ‘Niet het vereiste niveau van motivatie, kennis of attitude.’

De vakbond vindt het hoe dan ook onaanvaardbaar dat de lat voor politiekandidaten lager zou worden gelegd. ‘We krijgen signalen dat er los wordt omgesprongen met de selectieprocedure. We moeten inderdaad het tekort aan agenten oplossen, maar dit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit’.

Volgens de vakbond is één van de problemen de chronische onderbezetting van de rekruteringsdienst. ‘Er zijn elk jaar 8.000 à 9.000 kandidaten. Toch is men er niet in geslaagd dit jaar meer dan een zevenhonderdtal agenten aan te werven’.

VSOA:  'Hervorming zal steken op bepaalde niveaus'

De liberale politievakbond VSOA twijfelt sterk aan de dossiers. VSOA Politie-ondervoorzitter Vincent Houssin zegt niet op de hoogte te zijn. Houssin meent dat het geen toeval is dat dit alles gebeurt, nu een hervorming van de rekruteringsdienst er aan zit te komen. 'Dat zal steken op bepaalde niveaus.' De huidige selectieprocedure is erg tijdrovend en erg stroef, vindt de VSOA'er.

Nog volgens Houssin is het moraliteitsonderzoek bij kandidaten door de lokale politie 'zeer streng', en ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de rekruteringsdienst. Druk om de lat lager te leggen door minister Jambon is er volgens de vakbondsman niet. 'De minister zet druk in positieve zin, door 1.400 mensen aan te werven.'