‘Historisch kartel’ van Vlamingen en Franstaligen in Kraainem
Burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer Foto: if

In faciliteitengemeente Kraainem nemen enkele Vlaamse partijen samen met Franstalige partijen deel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op één lijst.

In Kraainem nemen cdH, CD&V, Open Vld, Ecolo-Groen en de Libéraux Democrates de Kraainem (LDK) samen deel aan de verkiezingen op één lijst: de Lijst van de Burgemeester (LB) . De partijen bestempelen het kartel als historisch ‘omdat Franstaligen en Nederlandstaligen op die manier de kans krijgen om samen te besturen, wat sinds eind 2006 niet meer het geval was’.

De lijst wordt getrokken door Dorothée Cardon de Lichtbuer (cdH) die sinds 2006 burgemeester is. Olivier Joris (LDK), als schepen bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, krijgt de tweede plaats en Carine Pin (Open Vld) de derde.

Kraainem wordt momenteel bestuurd door de Franstalige eenheidslijst UNION die 16 van de 23 zetels bezit in de gemeenteraad.

Naast deze Lijst van de Burgemeester dingen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ook MR-DéFi, N-VA en Kraainem Unie naar de hand van de kiezer. De Lijst van de Burgemeester had oorspronkelijk ook een akkoord met MR maar deze partij besloot nadien toch met DéFi een lijst te vormen.

Enkele MR-leden zoals Olivier Joris en Roland Van De Plas vormden hierop LDK en bleven deel uit maken van de Lijst van de Burgemeester.

Elke kandidaat van de Lijst van de Burgemeester engageert zich ertoe ‘met behoud van ieders politieke identiteit in een geest van wederzijdse verstandhouding en respect zich ten dienste stellen van de gemeente en de verdediging van de belangen van de inwoners’. LB streeft een ‘absoluut beter, transparant en efficiënt bestuur na’.

De prioriteiten zijn veiligheid (bv. plaatsing camera’s op gevoelige plaatsen zoals Park Jourdain), milieu (bv. inventaris pollutie), waterbeheersing (globaal plan om overstromingen te voorkomen), mobiliteit (veiliger maken kruispunten), sociaal (promoten bouw betaalbare wooneenheden), enzovoort.