Gedaan met kamperen voor de schoolpoort: nieuw inschrijvingsrecht goedgekeurd
Foto: Guy Puttemans

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over het nieuwe inschrijvingsrecht voor basisscholen en middelbaar onderwijs. Scholen met een capaciteitstekort zullen in de toekomst leerlingen verplicht digitaal moeten aanmelden. In het secundair onderwijs wordt loting het leidende principe om leerlingen te ordenen.

Die dubbele contingentering, die moet leiden tot een sociale mix binnen een school, verdwijnt voor het secundair onderwijs. Dat was een eis van de N-VA, die tegenstander was van dat systeem. Scholen krijgen wel de mogelijkheid om twintig procent van hun vrije plaatsen voor te behouden voor ondervertegenwoordigde groepen. Leerlingen zullen in het middelbaar onderwijs zo veel mogelijk met loting worden verdeeld over de scholen, maar de keuze van de ouders wordt zo veel mogelijk in acht genomen. 

Basisonderwijs

In het basisonderwijs blijven de afstand tot de school en de schoolkeuze zelf bepalend. Hier blijft de dubbele contingentering wel bestaan, om een evenwichtige sociale mix te garanderen. In de Brusselse Nederlandstalige scholen wordt de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen opgetrokken van 55% naar 65%.

Digitale inschrijvingen

De Vlaamse regering investeerde de laatste jaren 400 miljoen euro in capaciteitsuitbreiding, om het tekort aan plaatsen op te vangen. Er werden 40.000 extra plaatsen gecreëerd, maar toch blijft het nieuwe inschrijvingsrecht voor sommige scholen nodig. De digitale inschrijving vervangt het chronologische systeem, waarbij de eerste die opdook, kon worden ingeschreven. Scholen met een capaciteitsprobleem zullen verplicht worden nieuwe leerlingen digitaal in te schrijven. De huidige voorrangsregels blijven wel gelden. Voor scholen zonder wachtrijen verandert er weinig. 

Het nieuwe inschrijvingsrecht gaat in vanaf dit schooljaar. Scholen krijgen tot 15 januari 2019 de tijd om te laten weten of ze al dan niet leerlingen willen weigeren en dus met een digitale aanmeldingsprocedure zullen werken. Aanmelden kan voor het secundair onderwijs vanaf 1 april 2019, voor het basisonderwijs op 1 maart 2019. Inschrijven kan vanaf 6 mei 2019 voor de kleinsten, het middelbaar onderwijs volgt op 29 mei 2019.