‘Geen plaats meer voor Dries Van Langenhove aan UGent’
Rik Van de Walle. Foto: fvv

De UGent start een tuchtprocedure om Dries Van Langenhove, lid van de Raad van Bestuur, uit de universiteit te zetten. Dat heeft rector Rik Van de Walle gezegd op een persconferentie. Van Langenhoves inschrijving wordt vanaf morgen geschorst, waardoor hij niet meer welkom is aan de UGent.

Volgens de Universiteit Gent is voldoende bewezen dat Dries Van Langenhove, lid van de raad van bestuur van de universiteit, deel uitmaakt van de Vlaams-nationalistische jongerenbeweging Schild en Vrienden, en dat die aanzet tot seksisme en racisme. ‘Ik ben diep geschokt’, verklaarde rector Rik Van de Walle. ‘We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben de procedure opgestart om Dries uit te sluiten van de UGent, aan de unief is geen plaats meer voor hem.’

Van de Walle gaf meer uitleg over de ordemaatregel die in gang werd gezet: ‘Er is een interne procedure opgestart en een tuchtdossier opgemaakt. Dat gaat naar de tuchtcommissie voor studenten.' Die bepaalt dan of Van Langenhove definitief uitgesloten wordt van de universiteit. De jongeman kan ook nog vragen om zelf gehoord te worden. 'Zijn inschrijving als student wordt vanaf morgen al wel geschorst en de toegang tot de gebouwen en faciliteiten wordt hem ontzegd.'

 

‘Vrije meningsuiting blijft een grondrecht, maar na de Pano-reportage is een grens overschreden’, is Van de Walle duidelijk. ‘Aan een pluralistische universiteit als de onze mag iedereen zijn mening geven, maar dit discours van antisemitisme, seksisme, wapengebruik en aanzetten tot geweld, overschrijdt een morele grens en juridische grens.’

‘Door vandaag neen te zeggen tegen ontolereerbaar gedrag, wil ik duidelijk signaal geven, in het bijzonder aan onze studenten, toekomstige studenten, hun ouders en personeelsleden’, besluit Van de Walle. Die juicht ook toe dat het parket van gent een strafdossier geopend heeft.

Van Langenhove overweegt zelf juridische stappen

In een interview met Het Nieuwsblad verklaarde Van Langenhove zelf ondertussen 'zeker niet' te vrezen voor zijn plek in de raad van bestuur. 'Hoe luidt hun slogan? Durf denken. Wel kijk: ik durf denken.' De jongeman zegt zelf ook juridische stappen te overwegen: 'Dat ga ik bekijken. Voor laster sowieso. Want zonder enige grond word ik als antisemiet afgeschilderd.'