Jeugdraad: ‘We nemen dit heel ernstig’
Beeld uit de Pano-reportage met Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden links in beeld.

Vier jongeren uit de entourage van Dries Van Langenhove, de bezieler van Schild & Vrienden, slaagden er ook in verkozen te raken in de Vlaamse Jeugdraad. Die reageert geschokt. Minister Gatz overlegde met de Jeugdraad om verdere stappen te ondernemen.

De Vlaams-nationalistische jongerenbeweging is in opspraak gekomen na een reportage van het VRT-magazine Pano. Daarin wordt getoond hoe achter de schermen, op online-discussiegroepen, racistische, antisemitische en seksistische cartoons en opmerkingen gedeeld worden. Ook verheerlijkingen van het nazisme of islamofobe cartoons passeren de revue.

Volgens de reportage zijn vier van de acht verkozen jongeren in de adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad lid van Schild & Vrienden. Het is hun bedoeling om de werking van de Jeugdraad te saboteren, aldus Pano. De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse Regering over jeugdzaken.

'Geen plaats voor racisme of discriminatie'

‘Wij wisten dat er jongeren aan de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad deelnamen die sympathiseerden met Schild & Vrienden’, reageert Dries De Smet, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad, op het nieuws. Of de vier leden van de Jeugdraad effectief lid zijn van Schild & Vrienden, moet hij nog laten onderzoeken. Maar dat de sympathieën er zijn, was hem wel bekend.

Meteen benadrukt coördinator Dries De Smet dat de vier de werking van de Jeugdraad en de waarden van de Jeugdraad geenszins beïnvloed hebben. Bovendien wordt elk nieuw lid van de Raad, nadat ze verkozen zijn, onthaald en in dat onthaalgesprek gaat het over waar de Jeugdraad voor staat.

‘Wij maken altijd duidelijke afspraken dat er bij ons geen plaats is voor racisme of discriminatie. Alle jongeren hebben die afspraken ook ondertekend. Wij hebben de afgelopen maanden veel met jongeren rond de tafel gezeten, zowel van links en rechts zonder dat er zich grote problemen hebben voorgedaan.’

Gatz steunt Vlaamse Jeugdraad

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) had donderdagochtend overleg met de Vlaamse Jeugdraad (VJR). 'In samenspraak werd beslist dat de VRJ overgaat tot de procedure van uitsluiting van de leden waarvan hij weet dat ze nauw verbonden zijn met Schild en Vrienden', zegt Gatz in een mededeling.

'De Vlaamse Jeugdraad is een belangrijke organisatie, waar we goed mee samenwerken. Hij is de stem van kinderen, jongeren en de jeugdwerkorganisaties. De Jeugdraad verdedigt waarden als diversiteit, gelijkheid van mannen en vrouwen en spant zich in voor een verdraagzame samenleving. Als blijkt dat leden van de Jeugdraad die waarden en normen niet onderschrijven en dus het huishoudelijk reglement aan hun laars lappen, lijkt het me logisch dat er voor hen geen plaats meer is binnen hun werking.'